HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
İhtisas
Uzmanlık, uzmanlaşma. Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
İta Amiri
Satın alımlarda ihale ve ödeme onayı için imza yetkisine haiz kamu görevlisi Gönderen : Mehmet Yaşar BAYAZIT
İstinaden
Bir görüşe, bir düşünceye dayanarak, güvenerek. Gönderen : Mustafa ERDAL
İhtiva
İçine alma, içinde bulundurma, içerme Gönderen : İsmail İlker Göksal
İş'ar
Yazı ile haber vermek. Anlatmak, bildirmek. Gönderen : Mustafa AK
İbraname
İstinaf
Temerrüte düşen borçlunun borcun muaccel olması anından borcun ifasina kadar geçen zamandaki faiz. Gönderen : Zeynep DANACI
İntihal
Aşırma (hırsızlık), başkasına ait düşünce, görüş, bilimsel eser, yazı ve dizelerin, kaynak gösterilmeden kendisine aitmiş gibi gösterilmesi. Gönderen : Teyfe Toptaş KIRAN
İntifak Hakkı
Bir eşyayı sadece kullanma ve ondan yararlanma yetkisi sağlayan ayni haktır. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
İkrah
Bir kimseyi yapmak istediği şeyi yapmamaya, yapmamak istediği şeyi yapmaya korkutarak zorlamak Gönderen : Mustafa ERDAL
İka etmek
genetik olarak insan ırkının ıslahı bilimiYapmak,etmek,oluşturmak. Gönderen : Özgül TEPECİK
İKTİBAS
Ödünç alma. Alıntı. Gönderen : Ferhat KARAKAŞ
İntaç
Sona erdirme, bitirme Gönderen : Merve TÜRK
İstihlaf
Mirasçı murisin haklarını ve borçlarını istihlaf eder. ( ardıl (halef) olma. ) Gönderen : Bahadır OKTAY
İstinaf
bir işe yeniden başlamak, Dava mahkemeleri ile Temyiz Mahkemesi arasındaki bir derece yüksek mahkemeye verilen isim. Gönderen : Şükrü Günay
İştibah
Şüphelenme,şüphe,kuşkulanma:kuşku Gönderen : İSMAİL ERGÜNEŞ
İtiyadi suçlu
kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi Gönderen : Mehmet SOLAK
İktibas
Ödünç alma, ödünç alınan şey, alıntı Gönderen : Veysel APARI
İstihsal
Üretim; üretme; elde etme Gönderen : Emel KINIŞ
İkrazat
Borç verme, Borçlar. Gönderen : Özgül TEPECİK
İsnat
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme. Karacılık, iftira. Gönderen : Veysel APARI
İsnad
Bir şeyi veya bir işi, birisi için yaptı diyebilme, bir şeye dayandırma, yükleme. Gönderen : Seyhat ÇINAR
İltisak
Kavuşma, birleşme, bitişme. Gönderen : Uğur Ünal
İLAMAT
Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar. Gönderen : EVSER BÜYÜKHAN
İrtikap
Kötü iş yapma, kötülük etme Yiyicilik. Yalan söyleme, hile yapma. Gönderen : Fatih GÜNHIZ
İLMÜHABER
Birinin yer,hal,medeni durum vb şeylerini gösteren resmi belge. Bir şeyin teslim alındığını gösteren belge,alındı kağıdı Gönderen : HAKİM MAROL
İstinaf Mahkemesi
İstinaf, Arapça kökenli bir kelime olup,İstinaf Mahkemesi Yargıtay ile ilk derece mahkemeleri arasında olan yargısal denetimin adıdır. Gönderen : Cengiz YEŞİL
İddia
İleri sürülerek savunulan düşünce, sav. Gönderen : Cengiz YEŞİL
İstinaden
Bir görüşe, gerekçeye dayanarak, güvenerek, dayanılarak, dayandırarak. Gönderen : Emre TURGUT
İstinaf
Mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek bunu istinaf mahkemesine götürme. Gönderen : Murat DAĞ
İşar
Yazı ile bildirme.Yazı ile haber vermek. Anlatmak, bildirmek. Gönderen : Fatih GÜNHIZ
İstizag
Herhangi bir konuda açıklayıcı bilgi isteme, bir sorunun açıklanmasını isteme. Gönderen : MEHMET ALİ ATEŞ
İmtiyaz
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık Gönderen : Mehmet Ali Ateş
İstiktab
Söyleyip yazdırma, yazısını kontrol etmek için bir kimseye bir kaç satır yazı yazdırma. Gönderen : Haluk Kantarcı
İşkal
Güçleştirme,zorlaştırma, çetinleştirme,müşkilleştirme Gönderen : Yusuf Tanrıkulu
115 tane sorudan 81 - 115 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632107

Terim Arama