HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Bilmüzayede
Artırma ile; artırarak Gönderen : Veysel APARI
Bi-l-müzayede
Bi-l-rü'ye
Görerek; görülerek Gönderen : Veysel APARI
Bî-ma'nâ
Manasız; anlamsız Gönderen : Veysel APARI
Binâberin
Bundan dolayı; bunun üzerine; bu nedenle Gönderen : Veysel APARI
Binâen-alâ-zâlik
Bundan dolayı; bunun üzerine Gönderen : Veysel APARI
Binâen-aleyh
Bunun üzerine; dolayısıyla; bundan dolayı Gönderen : Veysel APARI
Bi-n-netîce
Netice olarak; sonuç olarak Gönderen : Veysel APARI
Binniyabe
Naip eliyle; vekillik ile; vekaleten Gönderen : Veysel APARI
Bisud
Faydasız;yararsız. Gönderen : Veysel APARI
Bîtâp
Bitkin; güçsüz; takatsız; yorgun Gönderen : Veysel APARI
Bî-taraf
Bitarıkıl'evlâ
Evveliyetle; öncelikle Gönderen : Veysel APARI
Bi-t-tabi
Tabiatiyle; doğal olarak Gönderen : Veysel APARI
Bono
Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet; emre yazılı senet. Gönderen : Veysel APARI
Borç ilişkisi
İki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesi,yapılması veya yapılmamasını öngören hukuki bağdır. Gönderen : Veysel APARI
Bölünebilir edim
Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilebilen edim Gönderen : Veysel APARI
Bölünemez edim
Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilemeyen edim Gönderen : Veysel APARI
Butlan
Bürûz
Belirme; ortaya çıkma Gönderen : Veysel APARI
binaenaleyh
Bundan dolayı, Bunun üzerine Gönderen : Halit TEK
Beynelmilel
Herkes tarafından kabul edilen, uluslararası Gönderen : Şeyma ÖZTÜRK
Bilmukabele
Karşılık olarak, (Davranış töresinde) ben de, size de, sizlere de. Gönderen : Halit TEK
Bühtan
İftira, kara çalma Gönderen : Fatma ÇAKIR
Biçare
Badire
Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum Gönderen : Fatma ÇAKIR
Balotaj
Bir şeçimde adaylardan hiçbirinin kanunun gerekli gördüğü oyu alamamış olması nedeniyle seçim kimsenin kazanamamış olma hali, bu şekilde seçimin sonuçsuz kalma hali Gönderen : Fatma ÇAKIR
Bürhan
Bilasebep
Sebepsiz , sebep olmaksızın Gönderen : Fatma ÇAKIR
bila tebliğ
Tebliğ edilmeden Gönderen : Durali KUTLU
Behemehâl
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka Gönderen : Şenel SARSIKOĞLU
Bilakaydüşart
Kayıtsız ve şartsız olarak. Gönderen : Serkan BİLGİN
Behemahal
Her halde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka. Gönderen : Harun ERDURAN
Bilvekale
Bilabedel
Bedelsiz, ücretsiz. Gönderen : Nurullah AÇIKALIN
Bitap
Bitkin, yorgun. Gönderen : Halit TEK
bertafsil
basiretli tacir
tacirin genel ahlak kurallarına göre davranması gerektiğini ifade eder. Gönderen : Nazan FAZLIOĞLU
Betahsis
Hele, hususiyle Gönderen : Veysel APARI
bedelsiz terk
Herhangi bir eşyanın veya hakkın karşılığı alınmaksızın bırakılması Gönderen : Prof. Dr. Ramazan YILDIRIM
125 tane sorudan 81 - 120 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4İleri
2789

Hukuki Terim

390

Kullanıcı

604474

Terim Arama