HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Eşhas
Şahıslar; kişiler; kimseler Gönderen : Veysel APARI
Eşkâl
Biçimler; suretler; tarzlar Gönderen : Veysel APARI
Etfal
Çocuklar, sübyanlar. Gönderen : Veysel APARI
Evkaf
Evleviyet
Tercihli; haydihaydi; öncelikle Gönderen : Veysel APARI
Evrâk
Yapraklar; kağıtlar; arşiv Gönderen : Veysel APARI
Evrâkı müsbite
Ispat edici belgeler; tesbit edici yazılar; tapu kütüğünü tamamlayan belgeler Gönderen : Veysel APARI
Evsaf
Evsafı mümeyyize
Belirgin nitelikler Gönderen : Veysel APARI
Evvelâ
Birinci olarak; herşeyden önce; ilk önce Gönderen : Veysel APARI
Evvelemirde
Herşeyden evvel; işin başlangıcında; ilk iş olarak Gönderen : Veysel APARI
Ezcümle
Özellikle; özet olarak; sözün kısası; toplucası Gönderen : Veysel APARI
Ezmân
Zamanlar, vakitler; anlar; çağlar Gönderen : Veysel APARI
Enterne etmek
Göz altına almak, etkisiz hale getirmek Gönderen : Fatma ÇAKIR
Ehven-i ser
Kötünün iyisi Gönderen : Fatma ÇAKIR
Elzem
Edinilmiş Mallar
Her eşin mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği malvarlığı değerleridir. Gönderen : Ayşenur ÇAKIR
Ecrimisil
Bir malın kullanılmasından doğan yararların para ölçüleriyle takdiri Gönderen : Av.Çiğdem DOĞAN
Eda
Edim; borçlanılan şey; borcun konusu Gönderen : Av.Çiğdem DOĞAN
Eda davası
Davalının bir iş yapmaya,bir ifada bulunmaya veya bir iş yapmamaya,bir ifada bulunmamaya mahkum edilmesinin istenildiği dava Gönderen : Av.Çiğdem DOĞAN
EKBER
En büyük, çok büyük Gönderen : Mehmet İNTİZAM
esbabı mucibeli ilam
Emsal
Benzer, eş, denk, "Emsal teşkil etmek" mesela, misal (örnek) kökünden gelir. anlamı (manası) başka davalara, olaylara, vukuatlara örnek, denk veya benzeri alınıp etüd taslak veya baz alınabilecek türden olabilecek herşey hukuki terim kapsamında. Gönderen : Abdullah Hayri EREN
Etimoloji
Kelimelerin kaynağını bulmak için uğraşan bilim dalı; birşeyin kökenini arayıp bulma bilimi Gönderen : İSMAİL ERGÜNEŞ
Eşraf
İleri gelenler; bir yerin tanınmış kimseleri; şerefliler Gönderen : İSMAİL ERGÜNEŞ
Erat
Er, onbaşı ve çavuşlara verilen genel ad. Erler. Gönderen : Özgül TEPECİK
Emare
Başlıbaşına bir hususun varlığını ispata yetmemekle beraber onun vuku bulduğuna işaret eden ve ancak diğer delillerle desteklenmesi kaydıyla hükme dayanak yapılabilen olgulardır.Belirti, iz, ipucu Gönderen : Şervan ONAY
68 tane sorudan 41 - 68 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2789

Hukuki Terim

390

Kullanıcı

604504

Terim Arama