HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Ihlal etmek
Zarar vermek; zedelemek; dokunmak; hakkını zedelemek; çiğnemek; bozmak Gönderen : Veysel APARI
Ihmal
Dikkatsizlikten ve özensizlikten kaynaklanan kusur; savsaklama; gerekli özeni göstermeme Gönderen : Veysel APARI
Ihraç
Çıkarma; dışarıya mal satma; dış satım Gönderen : Veysel APARI
Ihraz
Benimseme; sahipsiz bir malı sahiplenme Gönderen : Veysel APARI
Ihtar
Hatırlatma; dikkati çekme; uyarma; uyarım Gönderen : Veysel APARI
Ihtarname
Bir kimseye, bir hususu yerine getirmesi veya getirmemesi için yapılan yazılı uyarı; hatırlatma belgesi. Gönderen : Veysel APARI
Ihticâc
Delil veya tanık gösterme Gönderen : Veysel APARI
Ihtilaf
Anlaşmazlık; uyuşmazlık; çekişme; niza; görüş farklılığı Gönderen : Veysel APARI
Ihtilat
Karışma; katılma; bir araya gelme Gönderen : Veysel APARI
Ihtimam
Özen; bir şey, iş ya da kişiye özel dikkat gösterme Gönderen : Veysel APARI
Ihtirâzi kayıt
Çekince; önkoşul; belli hakları kullanma hakkının saklı tutulması Gönderen : Veysel APARI
Ihtiva etmek
Içermek; kapsamak; içine almak; içinde bulundurmak Gönderen : Veysel APARI
Ihtiyar etmek
Seçmek; seçme hakkını kullanmak; tercih etmek; yeğlemek Gönderen : Veysel APARI
Ihtiyarî
Isteğe bağlı; seçmeli; istemli Gönderen : Veysel APARI
Ihtiyat
Ihtiyati tedbir
Davacının, davasını kazanması durumunda, dava konusu şeye kavuşabilmesi için, davadan önce veya dava sırasında o şeyi garanti altına almasına yarayan önlem. Gönderen : Veysel APARI
Ihzâr
Hazırlama; huzura getirme; Gönderen : Veysel APARI
Ihzaren celb
Sanığı veya tanığı, kendi arzusu nedeniyle gelmediği için mahkeme önüne hakim kararı ile zorla getirtme Gönderen : Veysel APARI
Ihzarî
Hazırlayıcı; yetiştirici; hazırlık niteliğinde olan Gönderen : Veysel APARI
Ika etmek
Yapmak; etmek; oluşturmak Gönderen : Veysel APARI
Ikâme
Yerine koyma; yerine kullanma; dikme;yerine geçme; kaim olma; dava açma Gönderen : Veysel APARI
Ikamet etme
Bir yerde yerleşme iradesi ve niyetiyle oturma. Gönderen : Veysel APARI
Ikametgah
Bir kimsenin yerleşme kast ve niyetiyle oturduğu yer Gönderen : Veysel APARI
Ikmal
Tamamlama; bitirme; devamlı olarak yiyecek içecek ve diğer gerekli malzemenin sağlanması Gönderen : Veysel APARI
Ikrâh
Korkutma; bir kimseyi yapmak istediği şeyi yapmamaya, yapmamak istediği şeyi yapmaya korkutarak zorlamak Gönderen : Veysel APARI
Ikrar
Saklamayıp söyleme; bildirme; açıkça söyleme; kabul Gönderen : Veysel APARI
Ikraz
Borç verme; ödünç verme Gönderen : Veysel APARI
Iktifâ
Yeter bulma; yetinme Gönderen : Veysel APARI
Iktirân
Yakın varma; yanına gelme; yaklaşma; ulaşma; erişme Gönderen : Veysel APARI
Iktisabî
Kazanma ile ilgili; edinme ile ilgili Gönderen : Veysel APARI
Iktisadi
Iktisap
Kazanma; kazanım; edinme; bir şeyin mülkiyetini elde etme Gönderen : Veysel APARI
Iktiza
Gerekme; gerektirme; gereklilik; işe yarama ilâm yargı belgesi; mahkemenin verdiği nihaî (son ) kararın, iki taraftan her birine yöntemine göre verilen onamlı örnekleri; mahkeme kararı örneği (sureti) Gönderen : Veysel APARI
I'lâmât
Bir davanın mahkemece nasıl bir hükme bağlandığını gösteren resmi vesikalar; kararı bildiren belge Gönderen : Veysel APARI
Ilamlı icra takibi
Para veya paradan başka bir şey içeren konularda, önce bir mahkeme ilamı alınıp, ilamlara özgü icra takibi yapılması. Gönderen : Veysel APARI
Ilamsız icra takibi
Elinde bir mahkeme ilamı bulunmayan veya bulunmasına rağmen ilamlı icra yoluna başvurmayan kişilerin, alacaklarını elde etmek için başvurdukları icra yolu. Gönderen : Veysel APARI
Ila-nihâye
Ilga
Ortadan kaldırma; yürürlükten kalkma; hükümden düşürme; geçersizleştirme Gönderen : Veysel APARI
Illet
Hastalık; sakatlık; bozukluk; neden; sebep Gönderen : Veysel APARI
Illiyet bağı
Nedensellik bağı; bir neden ile ortaya çıkan sonuç arasındaki ilişki Gönderen : Veysel APARI
259 tane sorudan 41 - 80 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619450

Terim Arama