HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Ivazsız akit
Tek tarafa borç yükleyen sözleşme Gönderen : Veysel APARI
Izaa
Kaybetme; yitirme Gönderen : Veysel APARI
Izafe
Zammetmek; katmak; karıştırmak Gönderen : Veysel APARI
Izale
Giderme; giderilme Gönderen : Veysel APARI
Izale-i şüyuu
Herhangi bir malın kendisinin veya satılarak bedelinin paylaştırılması suretiyle, bu mal üzerindeki ortaklığın (paydaşlığın) giderilmesi. Gönderen : Veysel APARI
Izhâr
Izrar
Zarar verme; zarara sokma. Gönderen : Veysel APARI
Iztırâr
Zorunluluk; çaresizlik. Gönderen : Veysel APARI
Iztırar hali
Kişinin açlık,susuzluk hali nedeniyle yada mevcut bir tehlike nedeniyle;üçüncü kişiye verdiği zarardan dolayı sorumluluk durumuna ilişkin hukuki konumu. BK.mad.52/;765 s.TCK.mad.49/3; TMK.mad.753 Gönderen : Veysel APARI
ibka
kalmış, bırakılmış Gönderen : Veysel APARI
icazet
Müsaade, ruhsat, mümeyyiz küçüklerin kendiliklerinden yaptıkları borçlandırıcı işlemleri velî veya vasîlerince sonradan verilen izin, müsaade. Gönderen : Veysel APARI
ikraz
Borç verme ;ödünç verme. Gönderen : Veysel APARI
ittihaz etmek
Saymak, tutmak, ... olarak görmek. Gönderen : Veysel APARI
Ilka
Koymak, birakmak. Terk etmek, Öne atmak Gönderen : Veysel APARI
itham
Suçlama, Suçlu görme. Gönderen : Halit TEK
ittiham
Suç altında bulunmak, Suçlamak. Töhmet altında olmak, Suçlandırmak. Gönderen : Halit TEK
iftikar
Yoksulluğunu, fakirliğini açığa vurmak Gönderen : Halit TEK
ihtizaz
Titreşme, titreşim. Gönderen : Halit TEK
irtikâb
Bekleme, gözleme. Bir işe girişmek Gönderen : Halit TEK
islah
Taraflardan birisinin davada yapmış olduğu bir usul işlemini kısmen veya tamamen düzeltmesidir. Gönderen : Hacer AKSOY
irtikâp
Kötü iş yapma, kötülük etme. Yalan söyleme, hile yapma. Gönderen : Veysel APARI
iltimas
Kayırma, ayrıcalık gösterme Gönderen : Fatma ÇAKIR
ilânihaye
Sonsuza değin, sonsuza kadar Gönderen : Neşe ALTUNER
ihtisaren
Kısaca, özet halinde Gönderen : Fatma ÇAKIR
iptida
Başlangıç, ilk Gönderen : Fatma ÇAKIR
istişare etmek
ikrah
Korkutma, tiksinme, iğrenme Gönderen : Ferhat GÖKÇE
isticvap name
Yapılan sorgulamanın yazıldığı kağıt Gönderen : Fatma ÇAKIR
ilhak
Kendine bağlama, kendine takma Gönderen : Fatma ÇAKIR
indelhace
İhtiyaca binaen, ihtiyaca göre Gönderen : Fatma ÇAKIR
intihal
Aşırma, bilgi hırsızlığı Gönderen : Ertuğrul ARICAN
ihtiyari
İsteğe bağlı, seçmeli olan Gönderen : Taner ŞENER
inhisari
Kendi başına, tekelli Gönderen : Fatih KAÇAR
işmam
Hafif olarak duyurmak, koklatmak. Hissettirmek Gönderen : Halit TEK
ilanihaye
irtikap
Isdar etmek
icbar
Zorlama, zorunda bırakma, zorla bir işi yaptırma. Gönderen : Fuat BİRKAN
iğfal etmek
Aldatmak, kandırmak, baştan çıkarmak Gönderen : Akın Gündüz
iktibas
Ödünç alma. Alıntı. Gönderen : Ekrem ŞAHİNGÖZ
259 tane sorudan 201 - 240 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619450

Terim Arama