HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Keenlemyekun
Yokluk; Bir hukuki işlemin hüküm doğurması için uyulması gereken temel ve biçim koşullarından birinin bulunmaması hükümsüzlük. Gönderen : İSMAİL ERGÜNEŞ
Katılan
Verilecek karar sonrasında itiraz ve diğer hakları talep eden müşteki veya mağdur Gönderen : Tayfun Akçay
ketmi verese
mirasçılığın gizlenmesi: Hasımlı veraset ilamı alınmak üzere açılacak bir dava ile, miras bırakanın tüm mirasçılarının belirlenmesi ve davacının bu mirasçılar arasında yer alıp almadığının saptanmasıdır. Gönderen : Ali Yıldırım SEZER
Keşif
Bir olay veya durumun oluş sebeplerini anlayabilmek için yerinde inceleme yapma Gönderen : Fatih GÜNHIZ
Keşideci
Çek veya poliçeyi, düzenleyerek ve imza ederek, muhataba ya da lehdara yapılacak ödeme için, ödeme emri veren gerçek ya da tüzel kişidir. Gönderen : Cengiz YEŞİL
Kamus-i Türki
Türkçe sözlük Gönderen : Cengiz YEŞİL
Kanun-i Esasi
"Temel Kanun" ya da Anayasa anlamındadır. Osmanlı Devleti'nin ilk ve son anayasası 23 Aralık 1876'da ilan edilmiş, 1878'de II. Abdülhamit tarafından askıya alınmış, 24 Temmuz 1908 ihtilali sonucunda yeniden yürürlüğe girmiş ve kısmen 20 Nisan 1924 tarihine kadar yürürlükte kalmıştır. Gönderen : Cengiz YEŞİL
Kadim
Başlangıcı geçmişin derinliklerinde bulunan, pek çok eskiye uzanan, öncesiz Gönderen : Halil Koçak
Kadirşinas
Değerbilir, İyilikbilir. Gönderen : Mehmet Ali Ateş
129 tane sorudan 121 - 129 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4İleri
2789

Hukuki Terim

390

Kullanıcı

604475

Terim Arama