HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Medar
Dayanak; yardım; elverişli Gönderen : Veysel APARI
Medarı tatbik
Medih
Medlûl
Delillendirilmiş; delil getirilmiş şey; bir kelimeden veya işaretten anlaşılan Gönderen : Veysel APARI
Mefhumu muhalif
Karşıt kavram Gönderen : Veysel APARI
Mefruğunbih
Devir konusu şey Gönderen : Veysel APARI
Mefruğunleh
Kendisine bir şey ya da hak devrolunan kimse Gönderen : Veysel APARI
Mefruşat
Döşeme; ev eşyası. Gönderen : Veysel APARI
Mefsuh
Mehil
Melhuz
Muhtemel; gerekebilecek; umulur; beklenir Gönderen : Veysel APARI
Memalik
Memnu
Menedilmiş; yasaklanmış; yasak Gönderen : Veysel APARI
Memur
Kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yapmak üzere atanmış olan kişilerdir. Gönderen : Veysel APARI
Men
Yasak etme; bırakmama; durdurma; esirgeme; vermeme; önleme Gönderen : Veysel APARI
Men etmek
Engellemek; yasaklamak Gönderen : Veysel APARI
Menâfi
Menfaatler; yararlar; çıkarlar Gönderen : Veysel APARI
Menafil
Menba'
Kaynaklar; çıkış yeri Gönderen : Veysel APARI
Menfaati amme
Menfî
Menfi edim
Borçlunun bir şeyi yapmamak şeklinde icra edeceği edim türü. Gönderen : Veysel APARI
Menfi Zarar
Olumsuz zaradır. Gönderen : Veysel APARI
Men'i muaraza davası
Bir mal üzerinde;başka bir kimse tarafından ileri sürülen hak veya yapıların el atmanın önlenmesi isteğiyle açılan dava Gönderen : Veysel APARI
Menkul
Taşınır; taşınır mal Gönderen : Veysel APARI
Menkuz
Menşe
Kaynak; kök; başlangıç Gönderen : Veysel APARI
Mera
Bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak olarak,hayvanları otlatmaları ve otundan yararlanmaları için tahsis edilen veya öteden beri bu amaçla kullanılagelen arazi Gönderen : Veysel APARI
Merbut
Merhun
Mer'i
Yürürlükte; geçerli Gönderen : Veysel APARI
Meriyet
Mersule
Mesağ
Izin; ruhsat; cevaz Gönderen : Veysel APARI
Mesaha
Ölçme; ölçümleme Gönderen : Veysel APARI
Mesail
Mesâkin
Meskenler; oturulacak yerler Gönderen : Veysel APARI
Meskûn
Içinde insan oturan; oturulan; yerleşilmiş Gönderen : Veysel APARI
Mesmu
Dinlenen; dinlenebilir; karar için incelenebilir Gönderen : Veysel APARI
Mesned
Isnad edilen şey; dayanılan şey; dayanak; rütbe Gönderen : Veysel APARI
400 tane sorudan 81 - 120 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619447

Terim Arama