HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Mesul
Meşfu
Şuf'a (önalım) hakkının ilişkin olduğu mal Gönderen : Veysel APARI
Meşhûd
Meşhudat
Meşru müdafaa
Uğranılan bir saldırı karşısında kişinin kendisini korumak için başvurduğu yol. Gönderen : Veysel APARI
Meşruhat
Açıklamalar verilmiş, şerhler konulmuş, tafsilât. Gönderen : Veysel APARI
meşruiyet
Hukuka uygunluk. Gönderen : Veysel APARI
Meşrut
Şart koşulmuş; şartlı; şarta bağlı Gönderen : Veysel APARI
Meşruta tevliyet davası
Vakfeden kişinin mütevelliği kime şart kıldığı yolundaki uyuşmazlıkla ilgili dava Gönderen : Veysel APARI
Metruk
Metrukiyet
Yürürlükte bulunan kanunun uygulanmaması durumu. Gönderen : Veysel APARI
Mevaşi
Koyun,keçi,öküz,inek gibi hayvanlar; geviş getiren hayvanlar; hayvan Gönderen : Veysel APARI
Mevdaddı mahsusa
Özel hükümler Gönderen : Veysel APARI
Mevhûm
Varsayılan; var olarak kabul edilen; kuruntuya dayanan Gönderen : Veysel APARI
Mevkuf
Vakfedilen şey Gönderen : Veysel APARI
Mevrid
Mevsukiyet
Mezrûât
Ekilip biçilmiş tohumlar; ekinler Gönderen : Veysel APARI
Mezun
Izinli; yetkili; bir okulu (kursu) bitiren kişi Gönderen : Veysel APARI
Mezuniyet
Izin; yetki; bir okulu (kursu) bitirip diploma alma Gönderen : Veysel APARI
Mikâp
Bir şeyin küp olarak değeri (örneğin; metremikâp Gönderen : Veysel APARI
Milk
Kudret; tasarruf; mülk Gönderen : Veysel APARI
Minval
Miras
Ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet. Gönderen : Veysel APARI
Miras Şirketi
Mirasın açılmasından, bölüştürülmesine kadar, mirasa dahil olan mal, hak ve borçların oluşturduğu topluluk. Gönderen : Veysel APARI
Misillû
Benzer; örnek gibi Gönderen : Veysel APARI
Muaccel
Ivedi; peşin; vadesi (eceli) gelmiş; ödenmesi gereken hale gelmiş. Gönderen : Veysel APARI
Muacceliyet
Borcun vadesinin gelmiş olması Gönderen : Veysel APARI
Muaddel
Muaddün-li-l-istiglâl
Kiraya verilmek üzere yapılmış şey; kiralık eşya Gönderen : Veysel APARI
Muadil
Muafiyet
Affedilmiş olma; bağışıklık; yükümlülük dışında tutulmuş Gönderen : Veysel APARI
Muâhede
Antlaşma; karşılıklı ant içme Gönderen : Veysel APARI
Muahhar
Sonraya bırakılmış; tehir edilmiş; sonraki Gönderen : Veysel APARI
Muallak
Havada boşta duran; sürüncemede kalmış Gönderen : Veysel APARI
Muamelat
Muameleler; işlemler Gönderen : Veysel APARI
Muaraza
Çekişme; sataşma; birbirine karşı gelme; bir hak talebi; kavga Gönderen : Veysel APARI
MUASSIR
Aynı yüzyıl içinde olan. Gönderen : Veysel APARI
Muavin
Muayyen
Belirli; belli; saptanmış Gönderen : Veysel APARI
400 tane sorudan 121 - 160 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619450

Terim Arama