HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Muayyen mâ-adâ
Başka; dışında Gönderen : Veysel APARI
Mubayaa
Mucibince
Gereğince; uyarınca Gönderen : Veysel APARI
Mucip
Gerektiren; gerektirici; icapcı; öneri sahibi Gönderen : Veysel APARI
Mucip sebepler
Gerektirici sebepler; gerekçe Gönderen : Veysel APARI
Mugayir
Aykırı; zıt; ters Gönderen : Veysel APARI
Muhakeme
Muhammen
Muharrer
Yazılı; yazılmış Gönderen : Veysel APARI
Muhassas
Tahsis olunmuş; tayin edilmiş; özgü Gönderen : Veysel APARI
Muhatara
Riziko; zarara uğrama tehlikesi; tehlike; zarar ve ziyan Gönderen : Veysel APARI
Muhayyerlik
Bir sözleşme ile,belirlenen edimin yerine bir başkasını geçirmek yetkisi; seçimlik hak Gönderen : Veysel APARI
Muhdesat
Sonradan yapılmış; sonradan meydana gelmiş şeyler; yeni şeyler Gönderen : Veysel APARI
Muhik
Haklı; geçerli; uygun; gerekli Gönderen : Veysel APARI
Muhkem kaziye
Muhtar
Özerk; bağımsız; köyde devlet işlerini gören köyün başı Gönderen : Veysel APARI
Muhtelif
Çeşitli; değişik; farklı Gönderen : Veysel APARI
Muhtevî
İçeren, barındıran. Gönderen : Veysel APARI
Muhtıra
Mukabeleihilmisil
Karşılıklılık esası Gönderen : Veysel APARI
Mukabil
Karşılık; karşı Gönderen : Veysel APARI
Mukabil dava
Mukaddem
Önce; önce gelen; daha öncede bulunan Gönderen : Veysel APARI
Mukadderat
Kader; yazgı; ölçülebilen,sayılabilen şeyler Gönderen : Veysel APARI
Mukarrer
Kararlaştırılmış Gönderen : Veysel APARI
Mukarrerat
Kararlar; kararlaştırılan şeyler Gönderen : Veysel APARI
Mukataa
Arazinin belli bir ücret karşılığında kiraya verilmesi; bağ,bahçe,arsa durumuna getirilen ekim toprağı için verilen vergi Gönderen : Veysel APARI
Mukavele
Sözleşme; akit; bağıt Gönderen : Veysel APARI
Mukayyet
Kayıtlı; sınırlı; kaydolunmuş; deftere geçirilmiş Gönderen : Veysel APARI
Mukriz
Ikraz eden; borç veren; ödünç veren Gönderen : Veysel APARI
Muktazi
Munkati
Kesilmiş; ara verilmiş Gönderen : Veysel APARI
Munkazi
Munsifane
Insaflı ölçüde Gönderen : Veysel APARI
Muntafî
Sönme; ortadan kalkma Gönderen : Veysel APARI
Muntazır
Bekleyen; gözetleyen Gönderen : Veysel APARI
Murabaha
Kanunun belirlediğinden fazla faiz alınması; tefecilik Gönderen : Veysel APARI
Murakabe
Denetleme; kontrol; gözetme Gönderen : Veysel APARI
Murakıp
Muris
Kazandıran; veren; miras bırakan, ölümüyle, hakkında miras hukuku hükümlerinin uygulandığı kişi; miras bırakan. Gönderen : Veysel APARI
400 tane sorudan 161 - 200 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619450

Terim Arama