HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Murtabit
Musaddak
Tasdikli; onaylı Gönderen : Veysel APARI
Musakka
Sulu tarla;suyu bulunan taşınmaz. Gönderen : Veysel APARI
Musakkaf
Üstü tavanla örtülmüş; tavanı,damı olan; Gönderen : Veysel APARI
Musakkafat
Gelir getiren kapalı (damlı) binalar Gönderen : Veysel APARI
Musaleh
Mutad
Alışılmış; âdet olunmuş; normal Gönderen : Veysel APARI
Mutakabat
Mutalebe
Talepte bulunma; istemde bulunma Gönderen : Veysel APARI
Mutallaka
Boşanmış kadın Gönderen : Veysel APARI
Mutasarrıf
Tasarruf eden; sancakların en büyük mülki amiri Gönderen : Veysel APARI
Mutavassıt
Aracı; aracılık eden; vasıta olan Gönderen : Veysel APARI
Mutazammın
Içine alan, üstüne alan; kefil olan; ödemeyi üstlenen Gönderen : Veysel APARI
Mutazarrır
Zarar gören kimse Gönderen : Veysel APARI
Muteber
Geçerli; itibarlı; hatırı sayılır; güvenilir; sağlam Gönderen : Veysel APARI
Muteberiyet
Geçerlik; geçerlilik Gönderen : Veysel APARI
Mutlak hak
Herkese karşı ileri sürülebilen haklardır. Gönderen : Veysel APARI
Mutlak muvazaa
Tarafların gerçekte herhangi bir muamele yapmayı düşünmedikleri halde, sadece üçüncü şahısları yanıltmak amacıyla, aralarında bir muamele yapılmış gibi göstermeleri Gönderen : Veysel APARI
Muttali
Öğrenme; haberdar olma; bilgilenme Gönderen : Veysel APARI
muvacehe
Muvâcehe
Yüzleştirme; yüz yüze gelme Gönderen : Veysel APARI
Muvafakat
Uygun görme; onama; razı olma; rızası olma Gönderen : Veysel APARI
Muvaffakat
Uygun görmek, onaylamak, kabul etmek. Gönderen : Veysel APARI
Muvafık
Muvakkat
Geçici; süreksiz Gönderen : Veysel APARI
Muvâzaa
Danışıklı işlem Gönderen : Veysel APARI
Muvâzene
Muzâf
Izafe edilmiş; bağlı; bağlanmış; katılmış; yönelik Gönderen : Veysel APARI
Mübâdele
Bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi; değiştirme; değiş-tokuş; değişim Gönderen : Veysel APARI
Mübaşir
Yargıç tarafından verilen emir ve tedvirleri tatbik ile vazifeli adliye memurudur. Gönderen : Veysel APARI
Mübayaa
Mübayenet
Zıtlık, iki şey arasındaki zıddiyet, aykırılık. Gönderen : Veysel APARI
Mübâyenet
Birbirine zıt olan şeyler, kaideler, iddialar, hükümler arasındaki görünüş Gönderen : Veysel APARI
Mübâyin
Zıt; aykırı; ters Gönderen : Veysel APARI
Mübeyyin
Mücâvir
Komşu olan; yanında bulunan Gönderen : Veysel APARI
Mücbir
Zorlayıcı; zorlayan Gönderen : Veysel APARI
Mücerred
Mücmel
Kısa ve öz olarak anlatılmış; açıklanmadıkça ne anlama geldiği anlaşılamayan ibare Gönderen : Veysel APARI
Müctemian
Topluca; toplu olarak Gönderen : Veysel APARI
400 tane sorudan 201 - 240 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619450

Terim Arama