HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Mümtâz
Üstün; ayrıcalıklı; imtiyazlı Gönderen : Veysel APARI
Mümteni
Çekinen; imtina eden; olamaz; Gönderen : Veysel APARI
Münakale
Bir taşınmazla ilgili yeni kayıtla eski kayıt arasında bağlantı kurma. (tedavül) Gönderen : Veysel APARI
Münakaşa
Artırma ve eksiltme. Gönderen : Veysel APARI
Mün'akit olmak
Bir sözleşmenin kurulması; akdin oluşması; üzerinde anlaşma yapılmak Gönderen : Veysel APARI
Münasip
Münâzaa
Uyuşmazlık; çekişme; anlaşmazlık Gönderen : Veysel APARI
Münaziünfih
Niza konusu; uyuşmazlık konusu olan şey; dava konusu Gönderen : Veysel APARI
Münbais
Doğan; ileri gelen Gönderen : Veysel APARI
Müncer
Sonuçlanan; şu veya bu sonuca varan Gönderen : Veysel APARI
Mündemic
Içinde bulunan; (içinde)yatan Gönderen : Veysel APARI
Münderecat
Içerik; kapsam; içindekiler Gönderen : Veysel APARI
Münferiden
Tek tek; ayrı ayrı; tek başına Gönderen : Veysel APARI
Münfesih
Infisah etmiş; bozulmuş; dağılmış Gönderen : Veysel APARI
Münhal
Boş, görevlisi bulunmayan. Gönderen : Veysel APARI
Münhasır
..ye özgü; ..ye ayrılmış; ..ye mahsus; sınırlanmış; ayrılmış Gönderen : Veysel APARI
Münkasem
Münkati
Kesilen; kesilmiş; kesik; aralıklı Gönderen : Veysel APARI
Münkir
Münselip
Kaybetme, keybeden Gönderen : Veysel APARI
Müntakil
Intikal eden; geçen Gönderen : Veysel APARI
müntehap
şeçilen,seçilmiş bulunan Gönderen : Veysel APARI
Müntehî
Nihayet bulan; sona eren; son; en son; bir şeyi tamamlayan Gönderen : Veysel APARI
Mürâdif
Eş anlam; aynı anlam Gönderen : Veysel APARI
Mürafaa
Sözlü duruşma; genellikle Yargıtay'da veya İdare Mahkeme’lerinde yapılan duruşmaya verilen ad Gönderen : Veysel APARI
Müraselât
Gönderilen şeyler; mektuplar; yazışmalar Gönderen : Veysel APARI
Mürettep
Tertip edilmiş; düzenlenmiş Gönderen : Veysel APARI
Mürtebit
Bağlantılı; ilişkili; ilgili Gönderen : Veysel APARI
Mürtefi
Kaldırma kaldırılmış Gönderen : Veysel APARI
Mürtehin
Rehin alacaklısı; ipotek hakkına sahip Gönderen : Veysel APARI
Mürur hakkı
Müruru zaman
Zaman aşımı; bir davanın açılması veya hükmün yerine getirilmesi için kanunen belirli zamanın geçmesi Gönderen : Veysel APARI
Müsaade
Izin; yardım; uygun olma; serbestlik Gönderen : Veysel APARI
Müsadere
Zoralım; bir kimsenin taşınır veya taşınmaz bir malının, kendi isteği olmaksızın devlet tarafından elinden alınması Gönderen : Veysel APARI
Müsakkaf
Üzeri dam ile örtülü bina Gönderen : Veysel APARI
Müsamaha
Hoş görme; göz yumma; tolerans tanıma Gönderen : Veysel APARI
Müsâvât
Müsavi
Eşit; eş düzeyde; aynı seviyede Gönderen : Veysel APARI
Müseccel
Tescilli; yazılmış; kayıtlı; damgalanmış Gönderen : Veysel APARI
Müspet edim
Borçlunun, belli bir şeyi yapmak ya da vermek şeklinde olumlu bir davranış biçimi ile yerine getireceği edim türü Gönderen : Veysel APARI
400 tane sorudan 281 - 320 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619450

Terim Arama