HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Müstacel
Ivedi; tez; hemen yapılması gerekli Gönderen : Veysel APARI
Müstacelen
Ivedi olarak; acele olarak Gönderen : Veysel APARI
Müstaceliyet
Ivedilik; acil olma hali Gönderen : Veysel APARI
Müstagallât-ı mevkufe
Hayır kurumlarına gerekli geliri sağlamak üzere vakfedilmiş mallar Gönderen : Veysel APARI
Müstehak
Müstehik
Istihkak sahibi; hak kazanmış; haketmiş; layık Gönderen : Veysel APARI
Müstelzim
Gerektirici; doğurucu; sonuç doğurucu Gönderen : Veysel APARI
müstemir
sürekli, kesintisiz Gönderen : Veysel APARI
Müstemiren
Sürekli,aralıksız Gönderen : Veysel APARI
Müsteniden
Dayanarak; bir şeye dayanarak; delil göstererek Gönderen : Veysel APARI
Müstesna
Ayrık; istisna olan; kural dışı Gönderen : Veysel APARI
Müşâ'
Ortaklar arasında beraberce kullanıldığı halde paylara ayrılmamış şey; ortak mal Gönderen : Veysel APARI
Müşâbehet
Benzeyiş; benzeme Gönderen : Veysel APARI
Müşâbih
Benzeyiş; benzeme Gönderen : Veysel APARI
Müşârün-ileyh
Adı geçen; anılan; ilim ve resmi mevkii yüksek olan kimse Gönderen : Veysel APARI
Müşkilât
Zorluk; güçlük Gönderen : Veysel APARI
müşteki
Şikayette bulunan, şahsî davacı. İlgili makama derdini aktaran. Gönderen : Veysel APARI
Müştemilât
Müşterâ
Iştira edilmiş; satın alınmış Gönderen : Veysel APARI
Müşterek mülkiyet
Birden çok kişinin, kanun veya hukuki işlem nedeniyle, bir mala, fiilen bölüşmedikleri belirli paylar oranında malik olmaları. Gönderen : Veysel APARI
mütakabil
Tekâbül eyleyen, karşı karşıya gelen, karşılıklı durum arzeden. Gönderen : Veysel APARI
Mütâlaa
Görüş; irdeleme; düşünce Gönderen : Veysel APARI
Müteaddit
Birden fazla; çeşitli Gönderen : Veysel APARI
Müteahhidünbih
Taahüt edilen,yapılması istenilen şey Gönderen : Veysel APARI
Müteahhit
Taahhüt eden; yüklenici; belli bir inşaatı (eseri) yapmayı üstlenen Gönderen : Veysel APARI
Müteallik
Ilişkin; bir şeye dair; ilgili Gönderen : Veysel APARI
Müteamel
Alışılagelmiş Gönderen : Veysel APARI
Mütebaki
Geriye kalan; artan Gönderen : Veysel APARI
Mütecaviz
Devletlerarası hukukuna göre meşru müdafaa dışında olarakdiğer bir devlete silahla tecavüz eden devletin durumudur. Gönderen : Veysel APARI
Mütedâir
Dair olan; ilişkin; değin Gönderen : Veysel APARI
Mütedavil
Elden ele geçen; dönen; dolaşan; tedavül eden Gönderen : Veysel APARI
Müteferri
Eklenti; eklenmiş; ekli; ilişkin; aynı kökten Gönderen : Veysel APARI
Müteferriât
Teferruat; ayrıntı Gönderen : Veysel APARI
Müteferrik
Dağınık; çeşitli; ayrı ayrı; türlü Gönderen : Veysel APARI
Mütegayyib
Kaybolmuş; yitmiş Gönderen : Veysel APARI
Mütehammil
Tahammüllü; dayanıklı Gönderen : Veysel APARI
Mütehassıl
Doğan; hasıl olan; meydana gelen Gönderen : Veysel APARI
Mütehavvil
Değişken; kararsız Gönderen : Veysel APARI
Mütekabiliyet
Karşılıklılık Gönderen : Veysel APARI
Mütekabiliyet Esası
Bir devletin, başka bir devletin vatandaşlarına uyguladığı hukuki veya fiili bir davranış biçimine karşılık, diğer devletin de aynı şekilde davranması. Gönderen : Veysel APARI
400 tane sorudan 321 - 360 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619453

Terim Arama