HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Sosyal ve ekonomik haklar
Kişinin sosyal ve ekonomik faaliyetleriyle ilgili bulunan hak ve hürrriyetlerdir. Gönderen : Veysel APARI
Sözleşme
İki veya daha çok kişinin, aralarında bir hukuki bağ yaratmak, bu bağı değiştirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla, karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini beyan ederek yaptığı hukuki işlem; akit. Gönderen : Veysel APARI
Sözleşmeden Dönme
Taraflardan birinin, mevcut sözleşmeden cayması; sözleşmeden rücu. Gönderen : Veysel APARI
Suç
1. Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış. 2. huk. Yasalara aykırı davranış, cürüm. Gönderen : Veysel APARI
Sudur
Verilen ; çıkan Gönderen : Veysel APARI
Suiniyet
Sukut
Düşme; düşüş Gönderen : Veysel APARI
Sulh
Sureti mahsusa
Özel olarak; özellikle; belli amaçla Gönderen : Veysel APARI
Sureti mümtaze
Suveri müsaddaka
Onanmış örnek Gönderen : Veysel APARI
Sübût
Sabit olma; gerçekleşme; ispatlama; ispatlanma; kanıtlama Gönderen : Veysel APARI
Sükna
Oturma yeri; oturulacak yer; konut Gönderen : Veysel APARI
Sükna hakkı
Bir evde veya evin bir bölümünde oturma hakkı veren kişiye bağlı bir irtifak hakkı; oturma hakkı, bir evde veya evin bir bölümünde oturma imkanı veren bir irtifak hakkı. Gönderen : Veysel APARI
Sülüsân
Sürekli edim
Borçluyu belli bir süre, belli davranış ya da davranış biçimleri ile bağlı bulunmakla yükümlü kılan edim Gönderen : Veysel APARI
Süreli icap
Bir kimsenin, belli bir süre bağlı olmak niyeti ile beyan ettiği icap. Gönderen : Veysel APARI
Süresiz icap
Kabul haberinin kendisine ulaşması ile ilgili olarak herhangi bir süre tayin etmediği icap Gönderen : Veysel APARI
sürüm
1. Bir ticaret malının satılır olması, " Gönderen : Veysel APARI
Saik-i mümbit
Niyetiyle bekleneni verebilen, randımanlı, faydalı Gönderen : Mehmet İMREK
Sarfı nazar
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama. Gönderen : Rahmi ASLAN
Sefir
Elçi, Büyükelçi Gönderen : Fatma ÇAKIR
Sefaret
Elçilik, büyükelçilik Gönderen : Fatma ÇAKIR
Self-determinasyon hakkı
Ulusların kendi geleceklerini belirleme hakkı. Gönderen : Fatma ÇAKIR
Sermediyet
Sonsuzluk, süreklilik, ebedilik Gönderen : Fatma ÇAKIR
Sulta
Otorite, Baskı Gönderen : Fatma ÇAKIR
Sarf-i nazar etmek
Seraser
Baştan başa, bütün, hep mecmuan, külliyen Gönderen : Halit TEK
Sebepsiz zenginleşme
İki mal varlığı arasında, birinin zararına olan haklı bir sebep olmaksızın meydana gelen değer kaymalarını ifade eder. Bu kaymalar, zenginleşmenin veya fakirleşmenin davranışları ile olabileceği gibi, tabi kuvvetlerin sonucu da olabilir. Gönderen : Sevcan Kumyol YÜCEL
Sav
ileri sürülen düşünce, iddia, tez Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Sıra cetveli
Satış tutarının tüm alacaklıların alacağını karşılamaması durumunda düzenlenen çizelgedir. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Sanık
Suç işlediği sanılan kişi. Gönderen : Mehmet BİLGİN
Sinkaf
Ağır bir küfre tekabul eden kelime. Gönderen : Ö.SARAÇ
Suni Hısımlık
Evlatlık ile evlat edinen arasındaki bağdır. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
semeni
satış sözleşmesinde alıcının borcu Gönderen : Tunahan Aslan
Süje
Muhakemede kendine ait bir statüsü bulunan ve diğer bireylerden bağımsız olarak gerçekleştireceği işlemlerle muhakemenin ilerlemesine katkı yapan kimsedir Gönderen : Zeki Öcal
sarfinazar
Hesaba katmamak, saymamak, vazgeçmek. Gönderen : Mehmet YETİM
sadır olmak
92 tane sorudan 41 - 80 arası gösteriliyor
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619441

Terim Arama