HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Vergide adalet ilkesi
Herkesin mali gücüne göre vergiye tabi tutulmasıdır Gönderen : Veysel APARI
Vesait
Vasıtalar; araçlar Gönderen : Veysel APARI
Vesayet
Küçük veya kısıtlıların haklarının korunması amacıyla özel hukuk tarafından düzenlenen ve bir kamu hizmeti niteliğini taşıyan kurum. Gönderen : Veysel APARI
Vezâif
Vazifeler; görevler Gönderen : Veysel APARI
Vicahî
Yüze karşı; tarafın yüzüne karşı Gönderen : Veysel APARI
Vikaye
voli
Balıkçının bir yere, denize balık ağı sermesi. Buraları kamunun ortak yerleridir. Balık ağının serpildiği yerler. Kısa yoldan kâr ve kazanç sağlama. Gönderen : Veysel APARI
Vuku bulmak
Olmak; oluşmak; meydana gelmek Gönderen : Veysel APARI
Vücut bulmak
Doğmak; yapılmış olma Gönderen : Veysel APARI
Veysel APARI
Adalet Bakanlığı Webmasterı Gönderen : Veysel APARI
Vaki (vâki)
Bir şeyi ıslah edip düzene sokmak, himaye etmek, bir şeyi korumak, görüp gözetmek Gönderen : Tuncay
Veçhe
Veto
Bir yetkinin, bir yasanın, bir kararın yürürlüğe girmesine karşı çıkma hakkı. Reddetme Gönderen : Seyit TEKİN
Vasiyet
Kişinin sağlığında tek taraflı irade açıklaması ile yaptığı ölüme bağlı tasarruf Gönderen : Sevcan Kumyol YÜCEL
Vakar
Ağırbaşlılık,kişinin bulunduğu makamına uygun bir ciddiyet göstermesi. Gönderen : Özgül TEPECİK
Vürud
Vârid Olma, Gelme, Bir Evrakın Varması Gereken Yere Ulaşması, Gelmesi Gönderen : Cemil KOZİK
vaveyla
çığlık , feryat, bağırış Gönderen : Saim Doğdu
Vakf
Tecvidde, durmak ve durdurmak mânalarına gelerek, nefesle beraber sesin kesilmesine denir. Yâni: Kur'an-ı Kerimi tilâvet ederken herhangi bir kelime üzerinde bir müddet sesi kesip, nefes alarak dinlenme halidir Gönderen : Mutlu TÜRKMEN
59 tane sorudan 41 - 59 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619450

Terim Arama