HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Liyakat
Layık olma, yaraşırlık, uygunluk, değim Gönderen : Özgül TEPECİK
Kodifikasyon
Kodifikasyon, yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi faaliyetidir. Gönderen : Özgül TEPECİK
Müstakil
Bağımsız, kullanış yönünden başka bir yapı ile bağlantısı olmayan, belli kişi veya kişiler için ayrılmış olan. Gönderen : Özgül TEPECİK
Özgülemek
Bir şey veya bir yeri birine,bir şeye ayırmak,vermek, hasretmek, tahsis etmek. Gönderen : Özgül TEPECİK
Müstear Ad
Bir kimsenin belli bir işi yaparken gerçek ismini gizlemek amacıyla kullandığı takma addır. Gönderen : Özgül TEPECİK
Referandum
Halk oylaması. Halkın türlü siyasi ve toplumsal sorunlar karşısında olumlu veya olumsuz görüşünü belirlemek için başvurulan oylama. Gönderen : Özgül TEPECİK
Teyakkun
İyiden iyiye araştırıp şüphesiz tam olarak bilmek. Gönderen : Özgül TEPECİK
Tevkifat
1. Para konusunda kesintiler. 2.Tutuklamalar (hukuk) Gönderen : Özgül TEPECİK
İka etmek
genetik olarak insan ırkının ıslahı bilimiYapmak,etmek,oluşturmak. Gönderen : Özgül TEPECİK
Tevcih
Yöneltme,aşama, makam, mevki verme, terfi ettirme. Gönderen : Özgül TEPECİK
ihya
Yeniden canlandırma, çok iyi duruma getirme,geliştirme, güçlendirme. Gönderen : Özgül TEPECİK
terkin
Bir alacağın tahsil edilmesinin olanaksız olması nedeniyle,bu alacağın,idârî bir kararla düşürülüp,idârenin alacak defterinden çıkarılmasıdır. Gönderen : Özgül TEPECİK
Tefekkür
Düşünme,fikretme,akıl erdirme;Bir konuda kişinin kendi kendine değerlendirmede bulunması. Gönderen : Özgül TEPECİK
Rachat
İdârenin imtiyaz sahibinin hiçbir kusuru olmasa dahi, hizmet ve kamu yararının gerektirmesi nedeniyle, sözleşmeyi tek yanlı feshettiğinde, imtiyaz sahibinin zararını tamamen gidermek zorunda olmasıdır. 2 Devletin durumunun iyi oldugu zamanlarda sermaye piyasasından kendi tahvillerini alması işlemidir. Yani devlet, durumu iyiyse ve bütçe fazlası varsa piyasadan kendi tahvillerini geri satın alır. Gönderen : Özgül TEPECİK
Vakar
Ağırbaşlılık,kişinin bulunduğu makamına uygun bir ciddiyet göstermesi. Gönderen : Özgül TEPECİK
Hilkat garibesi
1.Bedeninde doğuştan normal olmayan gariplikler bulunan kimse. 2.Acayip, garip, tuhaf şey. Gönderen : Özgül TEPECİK
Erat
Er, onbaşı ve çavuşlara verilen genel ad. Erler. Gönderen : Özgül TEPECİK
özelge (Mukteza)
Bir konudaki görüşü ve yapılması gereken uygulamayı bildiren yazı. Mükelleflerin vergi durumları ve uygulanması bakımından tereddüde düştükleri hususlar hakkında bilgi istemeleri üzerine kendilerine yetkili makamlarca yazılı olarak verilen görüşlerdir. Gönderen : Özgül TEPECİK
İkrazat
Borç verme, Borçlar. Gönderen : Özgül TEPECİK
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632119

Terim Arama