HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
İştibah
Şüphelenme,şüphe,kuşkulanma:kuşku
Etimoloji
Kelimelerin kaynağını bulmak için uğraşan bilim dalı; birşeyin kökenini arayıp bulma bilimi
Eşraf
İleri gelenler; bir yerin tanınmış kimseleri; şerefliler
Faş etmek
İfşa etmek; açıklamak; sırları açıklamak, gizli olanı açığa vurmak,
Hasretme
Özgüleme,sınırlama;tahsis etme. Bir şeyin bütününü birine, bir şeye ayarımak
istifham
Soru;
Kriter
Kıstas; ölçüt; ölçü
Kubbealtı
Topkapı Sarayında vezirlerin devlet işlerini görmek üzere toplandıkları yer.
Kulis
Bir işin bilinmeyen yönleri; meclis koridoru; Tiyatro sahne arkası
Kronoloji
Olayların zaman sırasına göre dizilişi, Tarihî olayların zaman sırasına göre oluşumunu inceleyen ilim
Kazara
İstenmeden ;kaza sonucu; kazaen
Keenlemyekun
Yokluk; Bir hukuki işlemin hüküm doğurması için uyulması gereken temel ve biçim koşullarından birinin bulunmaması hükümsüzlük.
2844

Hukuki Terim

417

Kullanıcı

650676

Terim Arama