HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
ısdar
Çıkarmak, ortaya koymak, sudur etmek, kanun çıkarmak
Tecezzi
Parçalara ayrılma, ayrılma, bölünme
İrtihal
Göçme, ölme
Azletmek
Bir kişiyi görevden almak, çıkarmak
İstimrar
Sürüp gitme, süreklilik.
Normatif
Bir kural değerini, gücünü taşıyan, düzgüsel.
Kolektif
Birçok kimseyi ya da nesneyi içine alan; birçok kişi ve nesnenin bir araya gelmesi sonucu olan.
Mücbir Sebep
Zorlayıcı nedenler, önceden gözönüne alınmasına ve bunun sonucu olarak ortadan kaldırılmasına olanak bulunmayan ve dış bir etkiden ileri gelen olay
Ampirik
Deneye dayalı.
Zımni
Açıktan olmayarak, dolaylı anlatım.
Zilyedlik
Bir şey üzerindeki fiili hakimiyet.
İhtisas
Uzmanlık, uzmanlaşma.
Hüviyet
Kimlik
İhtiva
İçine alma, içinde bulundurma, içerme
2844

Hukuki Terim

417

Kullanıcı

650673

Terim Arama