HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
DAVACI
Mahkemede dava açan taraf. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
DAVALI
Kendisine karşı mahkemede dava açılan kimse. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
MAHKÛM
Hükümlü veya mahkûm; yapmış olduğu fiilden dolayı hukukî açından başkasının haklarına zarar verdiği gerekçesiyle toplumdan uzaklaştırılıp islah edilen, hüküm giymiş kişi Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
DAVA VEKİLİ
Avukat sayısı beşten az olan yerlerde avukat yetkisini taşıyan meslek adamı. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
BİLİRKİŞİ
Bir davada, hukuk dışında kalan ve yargıcın bilmediği özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda görüşüne başvurulan kişi, ehlihibre, ehlivukuf. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
MÜDAFİ
Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
ŞÜPHELİ
Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişi. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
SANIK
Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişi. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
MALEN SORUMLU
Yargılama konusu işin hükme bağlanması ve bunun kesinleşmesinden sonra, maddi ve mali sorumluluk taşıyarak hükmün sonuçlarından etkilenecek veya bunlara katlanacak kişi. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
TANIK
Davacı veya davalı olmadığı hâlde duruşmada bilgisine, görgüsüne başvurulan kimse, şahit. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
SUÇLU
Suç işlemiş kişi, mücrim. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
HÂKİM
Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmekle görevli kimse, yargıç. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
MÜBAŞİR
Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın emirlerini bildiren, kâğıtları getirip götüren görevli, çağrıcı. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
GARDİYAN
Cezaevlerinde düzeni, tutukluların kurallara uygun biçimde davranmalarını sağlamakla görevli kimse. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
SAVCI
Devlet adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
ZABIT KÂTİBİ
Mahkemelerde duruşma zabıtlarını tutmak ve öteki yazı işlerini yürütmekle görevli adliye memuru. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
NOTER
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak ve yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi, kâtibiadil. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
ADLİ TABİP
Gerektiğinde mahkemelere bilirkişi olarak rapor veren, adli tıpta görevli doktor. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
ADLİ ZABITA
Bir suç sonrası sanığı ve suç delillerini adli yetkililere sunan kolluk kuvveti. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
ADLİ PSİKOLOG
Hukuksal sorunlar ve süreçlere psikolojik öğeleri de içeren bir genişlikte bakarak hukuksal alanın adil, etkin ve insan haklarına uygun sonuçlara kavuşmasını sağlamaya çalışan bilim adamı. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
ŞİKÂYETÇİ
Zarar gördüğü bir suçun failini, ilgili makam ve memurlara bildiren kişi, müşteki. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632107

Terim Arama