HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Tüze
Hukuk. Doğrunun, hakkın korunması
Sav
ileri sürülen düşünce, iddia, tez
Sıra cetveli
Satış tutarının tüm alacaklıların alacağını karşılamaması durumunda düzenlenen çizelgedir.
Kani
Kanmış, inanmış
Zaruret
Gereklilik, zorunluluk, sıkıntı
Hasıl
Olan, ortaya çıkan, görünen.
İntifak Hakkı
Bir eşyayı sadece kullanma ve ondan yararlanma yetkisi sağlayan ayni haktır.
Hukuk Boşluğu
: Somut bir olaya uygulanacak hükmün, yazılı ya da yazısız hukukta yer almamasıdır.
Örtülü Boşluk
Somut olaya uygulanacak hükmün, yasada yer almasına rağmen, yeterli biçimde arz olunmamasıdır.
Ölüm Karinesi
Kişinin ölümüne kesin gözle bakılacak şekilde kaybolmasıdır.
Suni Hısımlık
Evlatlık ile evlat edinen arasındaki bağdır.
Yan Soy Hısımlığı
Biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir kökten gelenlerdir. Kardeş, dayı, amca, hala vs. yarı soy hısımlarıdır.
Üst Soy- Alt Soy Kan Hısımlığı
Ebeveyn- çocuk ilişkisine bağlı hısımlıktır. Anne, baba üst soy iken, çocuk ve torun alt soydur.
Kayın Hısımlığı
Evlenmeyle oluşan hısımlıktır. Eşin annesi, babası, kardeşi kayın hısmı sayılır.
Kan Hısımlığı
Ortak soydan gelen kişiler arasındaki bağdır. Anne, baba, çocuklar 1. dereceden; kardeşler 2 dereceden; amca, dayı, hala 3. dereceden kan hısmı sayılır.
Hısımlık
Evlenme ya da evlat edinme vasıtasıyla gerçek kişiler arasında oluşan bağdır.
Gaiplik
Ölüm tehlikesi içinde kayıp olmak ya da uzun süre haber alınamaması durumudur.
Gaiplik Karinesi
Bir kimsenin, ölüm tehlikesi içerisinde kaybolması ve uzun süre haber alınamaması sonucunda, yargıç kararıyla hukuki kişiliğine son verilmesidir.
Açık Boşluk
Somut olaya uygulanacak hükmün yasada yer almamasıdır. Kanunun soruna yanıt verememesi durumudur.
Açık Boşluk
Somut olaya uygulanacak hükmün yasada yer almamasıdır. Kanunun soruna yanıt verememesi durumudur.
2826

Hukuki Terim

405

Kullanıcı

689381

Terim Arama