HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Tüze
Hukuk. Doğrunun, hakkın korunması Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Sav
ileri sürülen düşünce, iddia, tez Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Sıra cetveli
Satış tutarının tüm alacaklıların alacağını karşılamaması durumunda düzenlenen çizelgedir. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Kani
Kanmış, inanmış Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Zaruret
Gereklilik, zorunluluk, sıkıntı Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Hasıl
Olan, ortaya çıkan, görünen. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
İntifak Hakkı
Bir eşyayı sadece kullanma ve ondan yararlanma yetkisi sağlayan ayni haktır. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Hukuk Boşluğu
: Somut bir olaya uygulanacak hükmün, yazılı ya da yazısız hukukta yer almamasıdır. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Örtülü Boşluk
Somut olaya uygulanacak hükmün, yasada yer almasına rağmen, yeterli biçimde arz olunmamasıdır. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Ölüm Karinesi
Kişinin ölümüne kesin gözle bakılacak şekilde kaybolmasıdır. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Suni Hısımlık
Evlatlık ile evlat edinen arasındaki bağdır. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Yan Soy Hısımlığı
Biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir kökten gelenlerdir. Kardeş, dayı, amca, hala vs. yarı soy hısımlarıdır. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Üst Soy- Alt Soy Kan Hısımlığı
Ebeveyn- çocuk ilişkisine bağlı hısımlıktır. Anne, baba üst soy iken, çocuk ve torun alt soydur. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Kayın Hısımlığı
Evlenmeyle oluşan hısımlıktır. Eşin annesi, babası, kardeşi kayın hısmı sayılır. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Kan Hısımlığı
Ortak soydan gelen kişiler arasındaki bağdır. Anne, baba, çocuklar 1. dereceden; kardeşler 2 dereceden; amca, dayı, hala 3. dereceden kan hısmı sayılır. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Hısımlık
Evlenme ya da evlat edinme vasıtasıyla gerçek kişiler arasında oluşan bağdır. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Gaiplik
Ölüm tehlikesi içinde kayıp olmak ya da uzun süre haber alınamaması durumudur. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Gaiplik Karinesi
Bir kimsenin, ölüm tehlikesi içerisinde kaybolması ve uzun süre haber alınamaması sonucunda, yargıç kararıyla hukuki kişiliğine son verilmesidir. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Açık Boşluk
Somut olaya uygulanacak hükmün yasada yer almamasıdır. Kanunun soruna yanıt verememesi durumudur. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Açık Boşluk
Somut olaya uygulanacak hükmün yasada yer almamasıdır. Kanunun soruna yanıt verememesi durumudur. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632130

Terim Arama