HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Maktul
Ölen,öldürülmüş kişi Gönderen : Fatih GÜNHIZ
Tröst
Aynı alanda iş yapan çeşitli ortaklıkların pay belgitlerinin bir ortaklıkça elde edilmesi ve yönetimlerinin bu ortaklığı yöneten gruba aktarılmasıyla oluşan, tekelci anamalcılığa özgü bir ortaklıklar birlik Gönderen : Fatih GÜNHIZ
Müsâvî
Eşit,denk anlamına gelmektedir. Gönderen : Fatih GÜNHIZ
Mücamele
Karşılıklı olarak iyi muamelede bulunma. Güzel ve hoş geçinme Gönderen : Fatih GÜNHIZ
seddedilmiş
Kapatılmış. Hududlanmış Gönderen : Fatih GÜNHIZ
TEKÂSÜL
Üşenmek. Gevşeklik. İhtimamsız davranmak. Tembellik. Gönderen : Fatih GÜNHIZ
ademi merkeziyet
Devlet merkezinin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını savunan siyasi görüş. Adem-i merkeziyet, "merkezin yokluğu" manasına gelir. Gönderen : Fatih GÜNHIZ
İrtikap
Kötü iş yapma, kötülük etme Yiyicilik. Yalan söyleme, hile yapma. Gönderen : Fatih GÜNHIZ
Keşif
Bir olay veya durumun oluş sebeplerini anlayabilmek için yerinde inceleme yapma Gönderen : Fatih GÜNHIZ
isnat
Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme Gönderen : Fatih GÜNHIZ
Sınai
Sanayi ile ilgili, endüstriyel Gönderen : Fatih GÜNHIZ
İşar
Yazı ile bildirme.Yazı ile haber vermek. Anlatmak, bildirmek. Gönderen : Fatih GÜNHIZ
MÜZAHİR
Arkalayan, destekleyici, arka çıkan. Gönderen : Fatih GÜNHIZ
Muaheze
Kınama, Ayıplama, Eleştiri. Gönderen : Fatih GÜNHIZ
Tebliğ
Bildirmek haber vermek Gönderen : Fatih GÜNHIZ
MUHAYYEL
Hayal gücüyle yaratılan, Hayal edilen. Gönderen : Fatih GÜNHIZ
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632104

Terim Arama