HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Arâzi-i mezrû‘a
Ekilen arazi Gönderen : Fatma ÇAKIR
Arâzi-i selîha
Çıplak arazi Gönderen : Fatma ÇAKIR
Bühtan
İftira, kara çalma Gönderen : Fatma ÇAKIR
Müktesebat
Edinilen, kazanılan bilgiler, edinç, kazanım Gönderen : Fatma ÇAKIR
Enterne etmek
Göz altına almak, etkisiz hale getirmek Gönderen : Fatma ÇAKIR
Müstemleke
Sömürge Gönderen : Fatma ÇAKIR
Lâ-yüs'el
Yaptığından sorumlu tutulmayan, yaptığı hakkında soru sorulmayan Gönderen : Fatma ÇAKIR
iltimas
Kayırma, ayrıcalık gösterme Gönderen : Fatma ÇAKIR
Sefir
Elçi, Büyükelçi Gönderen : Fatma ÇAKIR
Müsavat
Eşitlik Gönderen : Fatma ÇAKIR
Gayr-i müsavat
Eşitsizlik Gönderen : Fatma ÇAKIR
Pedersahi
Ataerkil Gönderen : Fatma ÇAKIR
Madersahi
Anaerkil Gönderen : Fatma ÇAKIR
Biçare
Çaresiz Gönderen : Fatma ÇAKIR
ihtisaren
Kısaca, özet halinde Gönderen : Fatma ÇAKIR
Sefaret
Elçilik, büyükelçilik Gönderen : Fatma ÇAKIR
Veçhe
Yön, taraf Gönderen : Fatma ÇAKIR
Badire
Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum Gönderen : Fatma ÇAKIR
Düplik Dilekçesi
Davalının davacının replık dilekçesine verdiği cevap Gönderen : Fatma ÇAKIR
Mazul
İşinden çıkarılmış, kovulmuş, azledilmiş. Gönderen : Fatma ÇAKIR
Temyizen
Temyiz suretiyle. Temyiz yoluyla. Gönderen : Fatma ÇAKIR
iptida
Başlangıç, ilk Gönderen : Fatma ÇAKIR
Self-determinasyon hakkı
Ulusların kendi geleceklerini belirleme hakkı. Gönderen : Fatma ÇAKIR
Kamus
Sözlük Gönderen : Fatma ÇAKIR
Meşgale
iş, uğraş Gönderen : Fatma ÇAKIR
Mukannen
Kesinleşmiş, kanunlaşmış Gönderen : Fatma ÇAKIR
Mukannin
Kanun koyucu, kanun yapan Gönderen : Fatma ÇAKIR
Malumat-i zaruriyye
Zorunlu bilgi Gönderen : Fatma ÇAKIR
Malumat
Bilgi Gönderen : Fatma ÇAKIR
Taharriyat
Araştırmalar, Aramalar Gönderen : Fatma ÇAKIR
Taharri
Arama, araştırma Gönderen : Fatma ÇAKIR
Sermediyet
Sonsuzluk, süreklilik, ebedilik Gönderen : Fatma ÇAKIR
Rehnüma
Rehber, kılavuz Gönderen : Fatma ÇAKIR
Mahakim
Yargı Kurumları, Mahkemeler Gönderen : Fatma ÇAKIR
Mukayyit
Kayıt işlemlerini yapan kimse Gönderen : Fatma ÇAKIR
Hükema
Hakimler, Alimler Gönderen : Fatma ÇAKIR
Takriben
Tahminen, yaklaşık olarak, aşağı yukarı Gönderen : Fatma ÇAKIR
Tasallut
Musallat olma, saldırma, sarkıntı Gönderen : Fatma ÇAKIR
Ehven-i ser
Kötünün iyisi Gönderen : Fatma ÇAKIR
Musaddık
Onaylayan, tasdik eden, imzalayan Gönderen : Fatma ÇAKIR
60 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632107

Terim Arama