HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Arâzi-i mezrû‘a
Ekilen arazi
Arâzi-i selîha
Çıplak arazi
Bühtan
İftira, kara çalma
Müktesebat
Edinilen, kazanılan bilgiler, edinç, kazanım
Enterne etmek
Göz altına almak, etkisiz hale getirmek
Müstemleke
Sömürge
Lâ-yüs'el
Yaptığından sorumlu tutulmayan, yaptığı hakkında soru sorulmayan
iltimas
Kayırma, ayrıcalık gösterme
Sefir
Elçi, Büyükelçi
Müsavat
Eşitlik
Gayr-i müsavat
Eşitsizlik
Pedersahi
Ataerkil
Madersahi
Anaerkil
Biçare
Çaresiz
ihtisaren
Kısaca, özet halinde
Sefaret
Elçilik, büyükelçilik
Veçhe
Yön, taraf
Badire
Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum
Düplik Dilekçesi
Davalının davacının replık dilekçesine verdiği cevap
Mazul
İşinden çıkarılmış, kovulmuş, azledilmiş.
Temyizen
Temyiz suretiyle. Temyiz yoluyla.
iptida
Başlangıç, ilk
Self-determinasyon hakkı
Ulusların kendi geleceklerini belirleme hakkı.
Kamus
Sözlük
Meşgale
iş, uğraş
Mukannen
Kesinleşmiş, kanunlaşmış
Mukannin
Kanun koyucu, kanun yapan
Malumat-i zaruriyye
Zorunlu bilgi
Malumat
Bilgi
Taharriyat
Araştırmalar, Aramalar
Taharri
Arama, araştırma
Sermediyet
Sonsuzluk, süreklilik, ebedilik
Rehnüma
Rehber, kılavuz
Mahakim
Yargı Kurumları, Mahkemeler
Mukayyit
Kayıt işlemlerini yapan kimse
Hükema
Hakimler, Alimler
Takriben
Tahminen, yaklaşık olarak, aşağı yukarı
Tasallut
Musallat olma, saldırma, sarkıntı
Ehven-i ser
Kötünün iyisi
Musaddık
Onaylayan, tasdik eden, imzalayan
60 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2826

Hukuki Terim

405

Kullanıcı

689338

Terim Arama