HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
binaenaleyh
Bundan dolayı, Bunun üzerine Gönderen : Halit TEK
Nüve
Bir şeyin özü, Çekirdek. Gönderen : Halit TEK
itham
Suçlama, Suçlu görme. Gönderen : Halit TEK
ittiham
Suç altında bulunmak, Suçlamak. Töhmet altında olmak, Suçlandırmak. Gönderen : Halit TEK
iftikar
Yoksulluğunu, fakirliğini açığa vurmak Gönderen : Halit TEK
Tecessüm
Boyut kazanma, cisimlenme Gönderen : Halit TEK
ihtizaz
Titreşme, titreşim. Gönderen : Halit TEK
Nagamât
Nağmeler, ağhenkler, güzel sesler. Gönderen : Halit TEK
Demdeme
Hiddetli söz. Avaz. Hosa gitmeyen sesler Gönderen : Halit TEK
Garra
Parlak, beyaz, güzel, Şa'şaalı. Gönderen : Halit TEK
Terkip
Birleştirmek, Bir araya getirmek. Gönderen : Halit TEK
irtikâb
Bekleme, gözleme. Bir işe girişmek Gönderen : Halit TEK
Tahakküm
Hakimiyet ve kontrol altına alma. Gönderen : Halit TEK
Tezahür etme
Belirme, görünme, ortaya çıkma Gönderen : Halit TEK
Cereyan
Bir şeyin gelişme, olma durumu Gönderen : Halit TEK
Bilmukabele
Karşılık olarak, (Davranış töresinde) ben de, size de, sizlere de. Gönderen : Halit TEK
Mülatefe
Birbirine latife etmek. Şakalaşmak. İltifat etmek. Gönderen : Halit TEK
Herc ü merc
Darmadağınık. Karmakarışık. Allak bullak. Gönderen : Halit TEK
Tarumar
Dağınık. Karışık. Perişan Gönderen : Halit TEK
Tekdir
Azarlama, Paylama Gönderen : Halit TEK
Tardetmek
Kovmak, Def etmek, Uzaklaştırmak Gönderen : Halit TEK
Müncezib
Beriye çekilen, cezbedilen Gönderen : Halit TEK
Mazbut
Düzenli, düzgün, beğenilen. Ele geçirilmiş, zaptedilmiş. Gönderen : Halit TEK
Fahh
Ağ, kapan, tuzak Gönderen : Halit TEK
Ab-nak
Sulu, ıslak, nemli Gönderen : Halit TEK
Taakkul
Akıl erdirme, zihin yorarak anlama, hatıra getirme Gönderen : Halit TEK
Taaffün
Kokuşma, bozulma, çürüme Gönderen : Halit TEK
Taadül
Beraberlik, eşitlik Gönderen : Halit TEK
Taaccüb
Şaşkınlıkla karşılama, hayret etme Gönderen : Halit TEK
Âriyeten
Emaneten Gönderen : Halit TEK
Ârif
Anlayışlı, sezgili Gönderen : Halit TEK
Anud
Çok inatçı Gönderen : Halit TEK
Âlude
Bulaşmış, karışmış Gönderen : Halit TEK
Alil
Hasta, sakat Gönderen : Halit TEK
Âlikadr
Kıymeti yüksek Gönderen : Halit TEK
Âlicenab
Yüksek ahlaklı Gönderen : Halit TEK
Âlemsümul
Dünya çağında Gönderen : Halit TEK
Alâik
Alakalar Gönderen : Halit TEK
Akdes
En mukaddes Gönderen : Halit TEK
Adüvv
Düşman, hasım Gönderen : Halit TEK
46 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632107

Terim Arama