HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
binaenaleyh
Bundan dolayı, Bunun üzerine
Nüve
Bir şeyin özü, Çekirdek.
itham
Suçlama, Suçlu görme.
ittiham
Suç altında bulunmak, Suçlamak. Töhmet altında olmak, Suçlandırmak.
iftikar
Yoksulluğunu, fakirliğini açığa vurmak
Tecessüm
Boyut kazanma, cisimlenme
ihtizaz
Titreşme, titreşim.
Nagamât
Nağmeler, ağhenkler, güzel sesler.
Demdeme
Hiddetli söz. Avaz. Hosa gitmeyen sesler
Garra
Parlak, beyaz, güzel, Şa'şaalı.
Terkip
Birleştirmek, Bir araya getirmek.
irtikâb
Bekleme, gözleme. Bir işe girişmek
Tahakküm
Hakimiyet ve kontrol altına alma.
Tezahür etme
Belirme, görünme, ortaya çıkma
Cereyan
Bir şeyin gelişme, olma durumu
Bilmukabele
Karşılık olarak, (Davranış töresinde) ben de, size de, sizlere de.
Mülatefe
Birbirine latife etmek. Şakalaşmak. İltifat etmek.
Herc ü merc
Darmadağınık. Karmakarışık. Allak bullak.
Tarumar
Dağınık. Karışık. Perişan
Tekdir
Azarlama, Paylama
Tardetmek
Kovmak, Def etmek, Uzaklaştırmak
Müncezib
Beriye çekilen, cezbedilen
Mazbut
Düzenli, düzgün, beğenilen. Ele geçirilmiş, zaptedilmiş.
Fahh
Ağ, kapan, tuzak
Ab-nak
Sulu, ıslak, nemli
Taakkul
Akıl erdirme, zihin yorarak anlama, hatıra getirme
Taaffün
Kokuşma, bozulma, çürüme
Taadül
Beraberlik, eşitlik
Taaccüb
Şaşkınlıkla karşılama, hayret etme
Âriyeten
Emaneten
Ârif
Anlayışlı, sezgili
Anud
Çok inatçı
Âlude
Bulaşmış, karışmış
Alil
Hasta, sakat
Âlikadr
Kıymeti yüksek
Âlicenab
Yüksek ahlaklı
Âlemsümul
Dünya çağında
Alâik
Alakalar
Akdes
En mukaddes
Adüvv
Düşman, hasım
46 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2826

Hukuki Terim

405

Kullanıcı

689338

Terim Arama