HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Neşet
Meydana gelmek, vücuda gelmek. Büyüyüp kat ve kamet sahibi olmak. Yetişmek, ileri gelmek Gönderen : Mehmet Ali Ateş
Kadirşinas
Değerbilir, İyilikbilir. Gönderen : Mehmet Ali Ateş
Şiar
Tutulacak yol, ülkü, ilke Gönderen : Mehmet Ali Ateş
İmtiyaz
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık Gönderen : Mehmet Ali Ateş
Müteşebbis
Girişimci Gönderen : Mehmet Ali Ateş
Yayım
Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir.Yayma işi. Gönderen : Mehmet Ali Ateş
Yayın
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat Gönderen : Mehmet Ali Ateş
Malumatfuruş
Bilgiçlik taslayan Gönderen : Mehmet Ali Ateş
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632131

Terim Arama