HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Neşet
Meydana gelmek, vücuda gelmek. Büyüyüp kat ve kamet sahibi olmak. Yetişmek, ileri gelmek
Kadirşinas
Değerbilir, İyilikbilir.
Şiar
Tutulacak yol, ülkü, ilke
İmtiyaz
Başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık
Müteşebbis
Girişimci
Yayım
Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir.Yayma işi.
Yayın
Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete vb., neşriyat
Malumatfuruş
Bilgiçlik taslayan
2881

Hukuki Terim

437

Kullanıcı

818398

Terim Arama