HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Teşdit
Makul orandan arttırma, şiddet, şiddetini arttırma, güç verme
Zimmet
Temellük mal edinme. Kurum ve kuruluşlarda çalışanlara veya para işleri ile uğraşan görevliye imza karşılığı teslim edilen para veya eşya. Bir kimsenin yasal olmayan yollardan üzerine geçirip ödemeye zorunlu olduğu para. Bir ticaret kuruluşunun borçlarının tümü
Hacizvaaz
El koyma
Menfii Tesbit
Borçlu olmadığının tespiti
2844

Hukuki Terim

417

Kullanıcı

650677

Terim Arama