HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Mamafih
Bununla birlikte, durum böyleyken manalarına gelir
Mübrez
Gösterilmiş, meydana konulmuş, ibraz olunmuş.
Ordino
1-Bir poliçenin arkasına yazılan havale emri, 2- Tüccarın malını gümrükten çekebilmesi için vapur kumpanyasından yük konşimentosuna karşılık verilen havale, 3- Denizcilik işletmelerinde gemi adamlarını gemilere atama belgesi.
İstinaden
Bir görüşe, bir düşünceye dayanarak, güvenerek.
Nosyon
Anlayış
Mutlak Butlan
İşlem gerçekleşemez,hukuka uygunluğu imkansız durum
İkrah
Bir kimseyi yapmak istediği şeyi yapmamaya, yapmamak istediği şeyi yapmaya korkutarak zorlamak
Akabinde
Arkasından, hemen arkadan, ardından, hemen ardından Örnek: Kulağı iki kesik tırnak kıskacına aldıktan sonra başı şiddetle sağa sola sarsar, akabinde yanaklarda patlayan iki şimşek alevi gözlerden çıkar.
Teşebbüs
Girişim, girişme.
Marazı Akliye
Akıl Hastalığı
iftira
bir kimseye gerçek olmayan, olumsuz bir durumu, bir suçu, amaçlı olarak, bilerek yükleme
Zannetmek
Sanmak, tahmini bilgilere dayalı olan görüşler.
2844

Hukuki Terim

417

Kullanıcı

650696

Terim Arama