HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Arâzi-i haraciyye
Haraca bağlı arazi; Gönderen : Veysel APARI
Arâzi-i memlûke
Mülk; timar toprağı; mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerler Gönderen : Veysel APARI
Arâzi-i metrûke
Halkın gereksinimi ve kullanımı için terk edilen arazi Gönderen : Veysel APARI
Arâzi-i mevât
Hiç kimsenin tasarrufu altında olmayan ve halka terk ve tahsis edilmemiş bulunan,yüksek sesli bir kimsenin sesi işitilmeyecek derecede köy ve kasabalar gibi yerlerden uzak bulunan kıraç, taşlık, pırnallık gibi yerler Gönderen : Veysel APARI
Arazi-i mevkufe
Geliri belirli bir konuya tahsis olunan yer; vakıf olunmuş arazi Gönderen : Veysel APARI
Arazi-i miriye
Devlete ait arazi Gönderen : Veysel APARI
Arâzi-i öşriye
Ürününden onda bir Devlet payı alınan ve üzerinde her türlü mülkiyet tasarrufları bulunan arazi Gönderen : Veysel APARI
Âri
Boş; çıplak; soyut; arınmış; yüksüz Gönderen : Veysel APARI
Ariyet
Menkul ve muayyen bir malın karşılıksız olarak kullandırılmasının başka bir şahsa bırakılmasını ve kullanıldıktan sonra geri verilmesini tazammun eden akit(BK: 299 vd.) Gönderen : Veysel APARI
Âriyet
Ödünç; eğreti; ödünç sözleşmesi Gönderen : Veysel APARI
Arîz ve amîk
Genişlik ve derinliğine; enine boyuna; Gönderen : Veysel APARI
Arsa
Belediye sınırları içinde, belediye tarafından parsellenerek üzerine inşaat yapmak için ayrılan arazi parçası. Gönderen : Veysel APARI
Arsa payı
Kat mülkiyetinde arsanın, kanunda belirtilen esasa göre bağımsız bölümlere ayrılan ortak mülkiyet payı. Gönderen : Veysel APARI
Arz
Sunma; gösterme; bildirme; önüne koyma; anlatma (bir büyüğe) Gönderen : Veysel APARI
Arzuhal
Dilekçe Gönderen : Veysel APARI
Asgarî
En az; en aşağı; en azından; en düşük; en küçük Gönderen : Veysel APARI
Ashab-ı intikal
Verasetin geçişinde hak sahipleri Gönderen : Veysel APARI
Asrî
Zamana uygun; çağdaş; modern Gönderen : Veysel APARI
Ateh
Bunama; bunaklık Gönderen : Veysel APARI
Atıf
Yollama; yöneltme; yükleme; bağlama; eğme; meylettirme; ilişkili bulma Gönderen : Veysel APARI
Âtî
Gelecek; gelen (kişi veya şey); gelecek zaman; istikbal Gönderen : Veysel APARI
Aval
Bonoya imza atarak sorumluluk altına girmiş kişiler lehine verilen bir tür kefalettir. Gönderen : Veysel APARI
Avans
Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme; öndelik Gönderen : Veysel APARI
Avârız
Kazalar; belâlar; borçlanma ve hak kazanma yeterliliğini kısan veya yok eden haller Gönderen : Veysel APARI
Avdet
Dönüş; geri gelme; dönme Gönderen : Veysel APARI
Ayn
Para dışında, kazanılabilen bütün servet öğeleri Gönderen : Veysel APARI
Aynî
Mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen Gönderen : Veysel APARI
Ayni haklar
Eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar. Gönderen : Veysel APARI
Âzâ
Uzuvlar; üyeler; organlar Gönderen : Veysel APARI
Âzâde
Serbest; hür; özgür Gönderen : Veysel APARI
Azamî
En çok; en büyük; en yüksek Gönderen : Veysel APARI
Azil
Verilen temsil yetkisinin ortadan kaldırılması Gönderen : Veysel APARI
Azimet
Gidiş; yola çıkma Gönderen : Veysel APARI
Bâ tapu
Tapulu; tapu ile tasarruf olunan Gönderen : Veysel APARI
Bâb
Kapı Gönderen : Veysel APARI
Ba'dehû
Daha sonra Gönderen : Veysel APARI
Bâ'de'l-isticar
Kira sözleşmesinden sonra Gönderen : Veysel APARI
Bâ'de'l-istirdad
Geri aldıktan sonra Gönderen : Veysel APARI
Bâdî olmak
Sebep olmak Gönderen : Veysel APARI
Bağımsız bölüm
Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, ana gayrimenkulun ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya müsait bağımsız mülkiyete konu olabilen bölümleri. Gönderen : Veysel APARI
400 tane sorudan 81 - 120 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619442

Terim Arama