HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Bey'i mukayaza
Malı mal ile değiştirmek; trampa Gönderen : Veysel APARI
Bey-i sarf
Parayı paraya satmak; para bozmak Gönderen : Veysel APARI
Beyn
Ara Gönderen : Veysel APARI
Beyn'en-nâs
Halk arasında Gönderen : Veysel APARI
Beytülmal
Maliye hazinesi Gönderen : Veysel APARI
Beyyine
Bir olayın veya işlemin doğruluğunu ortaya koyabilmek için hakimi iknaya yönelik yöntem veya her türlü vasıta ; delil, şahit Gönderen : Veysel APARI
Beyyine külfeti
Mahkemede bir beyan ve iddiayı kanıtlama yükümlülüğü MK 6. madde Gönderen : Veysel APARI
Bidâyet
Başlama; başlangıç Gönderen : Veysel APARI
Bidâyet mahkemesi
Ilk mahkeme; davaları birinci derecede gören ve çözümleyen mercii Gönderen : Veysel APARI
Bi-eyyi-hâl
Herhalde; mutlaka; elbette Gönderen : Veysel APARI
Bigüna
Herhangi bir Gönderen : Veysel APARI
Bihakkın
Hakkıyla, hak ederek Gönderen : Veysel APARI
Bi-hakkın
Hakkıyle; hakkı olarak, gerçekten; tamamiyle Gönderen : Veysel APARI
Bi-haseb-il verase
Veraset nedeniyle; verasetten doğma Gönderen : Veysel APARI
Bi-hükm'ül-kanun
Kanun hükmü gereğince; yasa kuralı ile Gönderen : Veysel APARI
Bila
….sız Gönderen : Veysel APARI
Bilâ kayd ü şart
Kayıtsız ve şartsız Gönderen : Veysel APARI
BİLAHARE
Sonradan Gönderen : Veysel APARI
Bil-ahire
Sonra; sonradan Gönderen : Veysel APARI
Bilâkis
Tersine olarak; tam tersine; aksine; sonunda Gönderen : Veysel APARI
Bilâ-müddet
Süresiz Gönderen : Veysel APARI
Bilanço
Bir kuruluşun, belli bir tarihte, alacaklı ve borçlu bulunduğu değerleri gösteren özet muhasebe cetveli; işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını gösteren tablo. Gönderen : Veysel APARI
Bilâ-sebeb
Sebepsiz Gönderen : Veysel APARI
Bilâtefrik
Tefrik etmeksizin; ayırmaksızın Gönderen : Veysel APARI
Bilbeyyine
Delil ile; tanık ile; ispat ile Gönderen : Veysel APARI
bilcümle
bütün Gönderen : Veysel APARI
Bil-cümle
Bütün; hepsi; tamamı Gönderen : Veysel APARI
Bil-farz
Tutalım ki; diyelim ki; sayalım ki; söz gelişi Gönderen : Veysel APARI
Bilfiil
Gerçekten; fiilen; hakiki olarak; iş olarak; iş edinerek Gönderen : Veysel APARI
Bililtizam
Bile bile Gönderen : Veysel APARI
Bilistirdad
Geri alarak; geri alınarak Gönderen : Veysel APARI
Bilmuvafakat
Razı olarak Gönderen : Veysel APARI
Bilmüzakere
Müzakere ederek; üzerinde görüşüp tartışarak Gönderen : Veysel APARI
Bilmüzayede
Artırma ile; artırarak Gönderen : Veysel APARI
Bi-l-müzayede
Müzayede ile Gönderen : Veysel APARI
Bi-l-rü'ye
Görerek; görülerek Gönderen : Veysel APARI
Bî-ma'nâ
Manasız; anlamsız Gönderen : Veysel APARI
Binâberin
Bundan dolayı; bunun üzerine; bu nedenle Gönderen : Veysel APARI
Binâen-alâ-zâlik
Bundan dolayı; bunun üzerine Gönderen : Veysel APARI
Binâen-aleyh
Bunun üzerine; dolayısıyla; bundan dolayı Gönderen : Veysel APARI
400 tane sorudan 161 - 200 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619455

Terim Arama