HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Bi-n-netîce
Netice olarak; sonuç olarak Gönderen : Veysel APARI
Binniyabe
Naip eliyle; vekillik ile; vekaleten Gönderen : Veysel APARI
Bisud
Faydasız;yararsız. Gönderen : Veysel APARI
Bîtâp
Bitkin; güçsüz; takatsız; yorgun Gönderen : Veysel APARI
Bî-taraf
Tarafsız Gönderen : Veysel APARI
Bitarıkıl'evlâ
Evveliyetle; öncelikle Gönderen : Veysel APARI
Bi-t-tabi
Tabiatiyle; doğal olarak Gönderen : Veysel APARI
Bono
Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet; emre yazılı senet. Gönderen : Veysel APARI
Borç ilişkisi
İki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesi,yapılması veya yapılmamasını öngören hukuki bağdır. Gönderen : Veysel APARI
Bölünebilir edim
Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilebilen edim Gönderen : Veysel APARI
Bölünemez edim
Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilemeyen edim Gönderen : Veysel APARI
Butlan
Geçersizlik Gönderen : Veysel APARI
Bürûz
Belirme; ortaya çıkma Gönderen : Veysel APARI
C.SAVCISI
MÜDDEİUMUM Gönderen : Veysel APARI
Câmi
Cem eden; Gönderen : Veysel APARI
Câmia
Topluluk; zümre Gönderen : Veysel APARI
Cânî
Cinayet işlemiş olan kimse Gönderen : Veysel APARI
Canîb-i beytülmal
Hazine tarafı Gönderen : Veysel APARI
Canîb-i vakıf
Vakıf tarafı Gönderen : Veysel APARI
Canîp
Yön; taraf; cihet; yan Gönderen : Veysel APARI
Cari
Uygulanan; yürürlükte olan Gönderen : Veysel APARI
Cari Fiyat
Bir malın satışında ilan veya fiyat listesi veya etiket ile umuma arz olunan veya ticaret odalarıyla belediyeler ve borsalar gibi salahiyetli yerlerce tesbit edilen fiyat. Gönderen : Veysel APARI
Cây-i teemmül
Etraflıca düşünülmeye değer; düşünülmesi yerinde olur Gönderen : Veysel APARI
Cebel
Dağ, yüksek tepe. Gönderen : Veysel APARI
Cebrî
Zorla yapılan; zor kullanarak yaptırılan; zor altında; güç kullanarak Gönderen : Veysel APARI
Cebri icra
Kendi istekleriyle borçlarını ödemeyen borçluların, borçlarını Devlet kuvveti ile ödemelerinin sağlanması; ilgili icra dairelerinin, (gereğinde) zor kullanarak, borçluyu borcunu ödemeye zorlamaları Gönderen : Veysel APARI
Cebri satım
Malikinin isteğine bakılmaksızın, resmi makamlar tarafından yapılan satım Gönderen : Veysel APARI
Celesat-ı âti
Gelecekteki celseler, oturumlar Gönderen : Veysel APARI
Celile
Büyük; ulu Gönderen : Veysel APARI
Celpname
Yargılamada,davacı,davalı,tanık,bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı Gönderen : Veysel APARI
Celse
Mahkemelerde bir muhakemenin, duruşmanın ve sair meclislerle heyetlerde müzakerelerin yapılması için, nisap dairesinde, azanın her toplantısı. Celselerin açılması ve kapanması ve inzıbatı mahkeme veya heyet reislerine aittir.(CMUK.378) Gönderen : Veysel APARI
Ceman
Toplam olarak,toplamı Gönderen : Veysel APARI
Cemetmek
Toplamak; bir araya getirmek Gönderen : Veysel APARI
Cemi ezmân
Bütün zamanlar; zamanların toplamı Gönderen : Veysel APARI
cenup
güney Gönderen : Veysel APARI
Cereme
Başkası tarafından yapılan veya kaza sonucu ortaya çıkan zararı ödeme; para cezası Gönderen : Veysel APARI
Cerh ü iptal
Çürütme ve yok sayma; geçersiz hale getirme Gönderen : Veysel APARI
Cevâmi'
Camiler; mescitler; toplanılan yerler Gönderen : Veysel APARI
Cevâz
Izin; müsaade; caiz olma Gönderen : Veysel APARI
Cevâz bahş
Izin veren; müsaade eden Gönderen : Veysel APARI
400 tane sorudan 201 - 240 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619441

Terim Arama