HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Ekalliyet(akalliyet)
Azınlık Gönderen : Veysel APARI
Eklenti
Bir konutun veya bir binanın kullanılış amaçlarından herhangi birini tamamlayan ya da kolaylaştıran yapı. Gönderen : Veysel APARI
Ekser
Daha ziyade; ençok; çoğu; çoğunca Gönderen : Veysel APARI
Ekseriyet
Çoğunluk Gönderen : Veysel APARI
Ekseriyeti ara
Oy çokluğu Gönderen : Veysel APARI
Elfaz
Kelimeler; sözler Gönderen : Veysel APARI
Elîm
Elemli; kederli acılı Gönderen : Veysel APARI
El-yevm
Bugün; şimdi; halen Gönderen : Veysel APARI
Emlak vergisi
Konusu bina ve arazi olup, bu bina veya arazi malikinin, intifa hakkı sahibinin, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf eden kimsenin, bina ve arazinin değeri esas alınarak kanunda belirtilen oranlara göre ödediği vergi. Gönderen : Veysel APARI
Emlâk-i sirfe
Yeri ve üzerinde binalar ve ağaçları mülk olan taşınmaz mallar Gönderen : Veysel APARI
Emr-i makzî
Hükme bağlanmış iş Gönderen : Veysel APARI
Emtea
Ticaret konusu her türlü mal Gönderen : Veysel APARI
emtia
eşya, mallar. Gönderen : Veysel APARI
Emval
Mallar; mülkler Gönderen : Veysel APARI
Emvâli menkule
Taşınır mallar;taşınabilir mallar Gönderen : Veysel APARI
Enfüsi
Öznel; subjektif Gönderen : Veysel APARI
Enkaz
Bina yıkıntıları; yıkıntı; moloz; eski hayvanların bakiyeleri Gönderen : Veysel APARI
Envai mesalih
Işlerin çeşitliği Gönderen : Veysel APARI
Erbaa
Dört Gönderen : Veysel APARI
Erbâb
Ehil; becerikli; muktedir; yetenekler; sahipler; malikler Gönderen : Veysel APARI
Erbâb-ı vukuf
Bilirkişiler Gönderen : Veysel APARI
Esbab-ı mucibe
Gerekçe; gerektirici sebepler Gönderen : Veysel APARI
Eshâb
Sahipler; bir şeyin malikleri Gönderen : Veysel APARI
Esham
Pay senedi; hisse senedi Gönderen : Veysel APARI
Eslem
En selâmetli; en emin; en doğru; en sağlam Gönderen : Veysel APARI
Esnaf
Ister gezici, ister bir dükkan veya bir sokağın belli bir yerinde sabit olsun, iktisadi faaliyeti nakdi sermayeden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan sanat ve ticaret sahipleridir. Gönderen : Veysel APARI
Eşcar
Ağaçlar Gönderen : Veysel APARI
Eşhas
Şahıslar; kişiler; kimseler Gönderen : Veysel APARI
Eşkâl
Biçimler; suretler; tarzlar Gönderen : Veysel APARI
Etfal
Çocuklar, sübyanlar. Gönderen : Veysel APARI
Evkaf
Vakıflar Gönderen : Veysel APARI
Evleviyet
Tercihli; haydihaydi; öncelikle Gönderen : Veysel APARI
Evrâk
Yapraklar; kağıtlar; arşiv Gönderen : Veysel APARI
Evrâkı müsbite
Ispat edici belgeler; tesbit edici yazılar; tapu kütüğünü tamamlayan belgeler Gönderen : Veysel APARI
Evsaf
Nitelikler Gönderen : Veysel APARI
Evsafı mümeyyize
Belirgin nitelikler Gönderen : Veysel APARI
Evvelâ
Birinci olarak; herşeyden önce; ilk önce Gönderen : Veysel APARI
Evvelemirde
Herşeyden evvel; işin başlangıcında; ilk iş olarak Gönderen : Veysel APARI
Ezcümle
Özellikle; özet olarak; sözün kısası; toplucası Gönderen : Veysel APARI
Ezmân
Zamanlar, vakitler; anlar; çağlar Gönderen : Veysel APARI
400 tane sorudan 321 - 360 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10İleri
2821

Hukuki Terim

401

Kullanıcı

619442

Terim Arama