HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Âhir
Son; sondaki; en son; en sondaki Gönderen : Veysel APARI
Âkideyn
Her akitte akdi yapan iki taraf Gönderen : Veysel APARI
Âkidîn
Sözleşenler; sözleşme yapanlar Gönderen : Veysel APARI
Âkit
Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri; sözleşme veya mukavele yapan Gönderen : Veysel APARI
Âmil
Yapan; etken; etmen; sebep; faktör Gönderen : Veysel APARI
Âmir
Emreden; buyuran; bir memurun vazife bakımından büyüğü; bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlayan, buna gücü yeten Gönderen : Veysel APARI
Âmm
Genel; umumi; herkese ait Gönderen : Veysel APARI
Âmme hükmî şahsiyeti
Kamu tüzel kişiliği Gönderen : Veysel APARI
Ânif'ül-beyan
Az önce beyan olunan, bildirilen Gönderen : Veysel APARI
Âra
Âri
Boş; çıplak; soyut; arınmış; yüksüz Gönderen : Veysel APARI
Âriyet
Ödünç; eğreti; ödünç sözleşmesi Gönderen : Veysel APARI
Âtî
Gelecek; gelen (kişi veya şey); gelecek zaman; istikbal Gönderen : Veysel APARI
Âzâ
Uzuvlar; üyeler; organlar Gönderen : Veysel APARI
Âzâde
Serbest; hür; özgür Gönderen : Veysel APARI
Âdab
Edeb'in çoğuludur. Terbiye, güzel ahlak, iyi davranış. Usul, Erkan, Tarz Gönderen : Nurhan ÜNGÖREN
Âriyeten
Ârif
Anlayışlı, sezgili Gönderen : Halit TEK
Âlude
Bulaşmış, karışmış Gönderen : Halit TEK
Âlikadr
Kıymeti yüksek Gönderen : Halit TEK
Âlicenab
Yüksek ahlaklı Gönderen : Halit TEK
Âlemsümul
Dünya çağında Gönderen : Halit TEK
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632110

Terim Arama