HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Objektif iyiniyet
İnsanlar arasındaki münasebetleri kanun, örf ve adetten başka tanzim eden ve hukuk dışındaki mevcut olan ahlak, adap, haysiyet, şeref, doğruluk, insaniyet vs. esaslara denir. Gönderen : Veysel APARI
Olası kast
Kişinin, suçun kanunî tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hâli. Gönderen : Veysel APARI
Olveche
Onama
Onamak işi, uygun bulma, tasvip. Gönderen : Veysel APARI
Orta malları
Yollar, köprüler, camiler gibi herkesin kullanabileceği kamu malları. Gönderen : Veysel APARI
Ortaç
Tümleç olabilen,isim ve sıfat gibi kullanılan fiil asıllı kelime sıfat-fiil. ör: gelen çocuk, adı batası adam. Gönderen : Veysel APARI
Ortak Yerler
Kat mülkiyetine tabi anagayrimenkulün, kat maliklerince ortaklaşa kullanılıp yararlanılan yerleri. Gönderen : Veysel APARI
Ordino
1-Bir poliçenin arkasına yazılan havale emri, 2- Tüccarın malını gümrükten çekebilmesi için vapur kumpanyasından yük konşimentosuna karşılık verilen havale, 3- Denizcilik işletmelerinde gemi adamlarını gemilere atama belgesi. Gönderen : Mustafa ERDAL
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632107

Terim Arama