HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Taaddüd
Taahhüdü ihlal
Borclunun haciz zaptında borcu kabul ve ödemeyi taahhud edip, tahhüdünü yerine getirmemesi. Gönderen : Veysel APARI
Taahhütname
Kişinin kendi ad ve hesabına, bir gerçek kişi veya tüzel kişiye karşı, sözleşmeli ya da sözleşmesiz olarak, bir işin yapılmasını veya bir şeyin teslimini üstlendiğini gösterir belge. Gönderen : Veysel APARI
Taalluk
Ilişiği olma; asılma; ilgi Gönderen : Veysel APARI
Taayyün
Tayin olunma; belli olma; belirme Gönderen : Veysel APARI
Taazzuv
Uzuvlaşma, bir biçim alma, teşkilâtlanma, organlara ayrılma. Gönderen : Veysel APARI
Tabiyet
Kişi veya şeyleri devlete bağlayan siyasi ve hukuki bağ; vatandaşlık. yurttaşlık; bağımsızlık Gönderen : Veysel APARI
Tacir
Ticaretle uğraşan; bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimsedir. Gönderen : Veysel APARI
Tadât
Sayma; sayılma; sayım Gönderen : Veysel APARI
Tadil
Değiştirme; değişiklik Gönderen : Veysel APARI
Tafsil Etmek
Ayrıntiları ile anlatmak. Gönderen : Veysel APARI
Tağyir
Başkalaştırma; değiştirme; bozma tahakkuk gerçekleştirme; gerçekleşme Gönderen : Veysel APARI
Tahaddüs
Ortaya çıkmak Gönderen : Veysel APARI
Tahassul
Hasıl olma; sonuç olarak ortaya çıkma Gönderen : Veysel APARI
Tahavvül
Değişme; dönme Gönderen : Veysel APARI
Tahdîdât
Sınırlamalar; kısıntılar Gönderen : Veysel APARI
Tahdidî
Sınırlayıcı, tüketici. Gönderen : Veysel APARI
Tahfif
Hafifletme; azaltma Gönderen : Veysel APARI
Tahkik
Tahkikat
Tahliye
Boşaltma; salıverme; serbest bırakma. Gönderen : Veysel APARI
Tahliye taahhütnamesi
Kiracının, kiralananı belli bir tarihte boşaltacağına ilişkin yaptığı yazılı irade beyanı. Gönderen : Veysel APARI
Tahmil
Tahnit
Bozulmaması için ölüyü ilaçlama." Gönderen : Veysel APARI
Tahrip
Harabetme; yıkma; kırma; bozma Gönderen : Veysel APARI
Tahrir
Tahriren
Yazılı olarak Gönderen : Veysel APARI
Tahsin
Tahsis
Emrine verme; özgüleme. Gönderen : Veysel APARI
Tahşiye
Çıkıntı yapmak Gönderen : Veysel APARI
Taht
Tahtani
Binanın alt kısmı Gönderen : Veysel APARI
Tahtani fevkani
Tahvil
Değiştirme; değiştirilme; borç senedi Gönderen : Veysel APARI
Tahvilat
Takaddüm
Önce gelme; önde gelme Gönderen : Veysel APARI
Takarrür etmek
Kararlaşmak; kararlaştırmak; istikrar kazanan kararlar Gönderen : Veysel APARI
Takas
Vadesi gelmiş, aynı cinsten ve karşılıklı iki alacağın birbirine sayışılması. Gönderen : Veysel APARI
Takibat
301 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632107

Terim Arama