HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Teati
Karşılıklı gönderme Gönderen : Veysel APARI
Tebaa
Uyruk; bir devletin hükmü altında bulunan kimseler Gönderen : Veysel APARI
Tebâdür
Akla gelme; hatırlanma Gönderen : Veysel APARI
Tebârüz ettirme
Belirtme; ortaya koyma Gönderen : Veysel APARI
tebcil
Öğme, medhetme, yüceltme, üstün kılma. Gönderen : Veysel APARI
Tebdil
Değişme; değiştirilme Gönderen : Veysel APARI
Tebeddül
Tebellüğ
Bir tebliği alma; tebliğ edilen bir yazıyı imza ile teslim alma Gönderen : Veysel APARI
Tebellür
Netleşme; net olarak ortaya çıkma; aydınlanma Gönderen : Veysel APARI
teberru
Bağış, hibe, karşılıksız olarak mal bağışı. Çoğulu teberruâtdır; bağışlar, yardımlar, hibeler. Gönderen : Veysel APARI
Tebeyyün
Ortaya çıkmak Gönderen : Veysel APARI
Tebeyyün etmek
Saptanmak ; ortaya çıkmak; aydınlanmak Gönderen : Veysel APARI
Tebligat
Bir hukuki işlemin yetkili makamca, ilgili kişinin bilgisine sunulmak üzere, kanun ve usule uygun olarak yazı veya ilanla bildirilmesi. Gönderen : Veysel APARI
TEBLİĞ
Bildirme, duyurma, anlatma, yazılı bir emri, mahkeme yazısını ilgili şahsa teslim etme, imzasını alma. Çoğulu tebliğâtdır; duyurular, anlatmalar. Gönderen : Veysel APARI
Tecdit
Yenileme; tazeleme, açıkça anlaşılacak şekilde önceki borcun, yeni bir borç kurarak ortadan kaldırılması; yenileme. Gönderen : Veysel APARI
Tecezzî
Bölünme; doğranma Gönderen : Veysel APARI
Tecvîz
Ceza verme; caiz görme Gönderen : Veysel APARI
TECZİYE
Cezalandırma; ceza verme. Gönderen : Veysel APARI
Tedabir
Tedbirler önlemler Gönderen : Veysel APARI
Tedarik
Sağlama; temin etme Gönderen : Veysel APARI
Tedavül
Sürüm; elden ele gezme; dolaşma; kullanılma Gönderen : Veysel APARI
tedbir
Tedbir, Tedebbür: Bir işin iyi ve sıhhatli olması için arkasını, önünü gözeterek takdir ve idare etmektir. Bütün evreni yönetmek, her işi evirip çevirmek. Tabii düzenini ayakta tutmak, kanunların işlemesini sağlamak. Gönderen : Veysel APARI
Tedip hakkı
Ana babalara tanınmış çocuğa öğüt vermek, ihtirada bulunmak Gönderen : Veysel APARI
Tediye
Ödeme; bir borcun ödenmesi Gönderen : Veysel APARI
Tedricen
Azar azar; yavaş yavaş; aşamalı olarak Gönderen : Veysel APARI
Tedvîn
Hukuku birleştirmek amacıyla,hukukun bir dalı ile ilgili yasa halinde kurallar koyma Gönderen : Veysel APARI
Tedviren
Teehhür
Gecikme; sonraya kalma Gönderen : Veysel APARI
Teemmül
Düşünüp taşınma; etraflıca düşünme Gönderen : Veysel APARI
Teessüs
Kuruluş; kurulma; yapılma; yapılanma Gönderen : Veysel APARI
Tefehhüm
Anlamak; akıl erdirmek Gönderen : Veysel APARI
Teferruat
Ayrıntı, geleneklere göre bir malın daha iyi ve daha verimli kullanılmasında yararı olan, asıl mala sıkı sıkıya bağlı bulunmayan, az bir masraf ve hasar ile asıl maldan ayrılabilen mallara mk. Da teferruât denilir. Bir dairedeki asılı levhalar, avizeler, Gönderen : Veysel APARI
Teferruğ
Satın alanın aldığı mülkün ferağ işlemini yaptırması, tapu kaydını kendi üzerine çevirme Gönderen : Veysel APARI
Teffiz
Tefhim
Verilmiş olan kararın veya hükmün,duruşmada hazır bulunan taraflara yargıç tarafından sözle bildirilmesi Gönderen : Veysel APARI
tefrik
Tefrişat
Döşeme araçları; bir yeri döşemek için kullanılan eşya Gönderen : Veysel APARI
Tefvîz
Ihale; sipariş etme; havale etme; dağıtım; ısmarlama; bir taşınmazı belli bedel karşılığında üçüncü kişinin üzerinde bırakma Gönderen : Veysel APARI
Tehâlüf
Yargıcın iki tarafa da yemin vermesi; birbirine zıt olma Gönderen : Veysel APARI
tehir
301 tane sorudan 81 - 120 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8İleri
2789

Hukuki Terim

390

Kullanıcı

604491

Terim Arama