HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Zabıt defteri
Eski hukukta, tapu sicili gibi kullanılan defter. Gönderen : Veysel APARI
Zabıtname
Zâhire
Yiyecek; gerektiği zaman harcanmak üzere ambarda saklanan hubûbat Gönderen : Veysel APARI
Zâhirî
Görünen; görünüşte Gönderen : Veysel APARI
Zail
Zeval bulma; bitme Gönderen : Veysel APARI
Zamanaşımı
Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süre. Gönderen : Veysel APARI
Zamin
Bir şeyi tazmin eden; kefil Gönderen : Veysel APARI
zanlı
sanık, şüpheli Gönderen : Veysel APARI
zayi
KAYIP, YİTİK. ÇOĞULU ZÂYİÂTDIR. YİTİKLER, YOK OLANLAR, KAYBOLANLAR ' Gönderen : Veysel APARI
Zevâid (zevait)
Vakıfta gelirin dağıtılmasından sonra geri kalan Gönderen : Veysel APARI
Zeval
Son; bitim; nihayet; yok olma Gönderen : Veysel APARI
Zevciyyet
Kocalık,karılık; karı-kocalık; eşlik Gönderen : Veysel APARI
zeyil name
Ek yazı, bir belgenin eki ve açıklaması niteliğindeki yazı. Gönderen : Veysel APARI
Zımnında
Dolayısıyla; için; olarak Gönderen : Veysel APARI
Zımnî
Üstü kapalı; açık olmayan Gönderen : Veysel APARI
Zikretmek
Anmak; anılmak; bildirmek; belirtmek Gönderen : Veysel APARI
zillyetlik
Sahibi olsun ya da olmasın, bir malı elinde bulunduran veya kullanan kişi. Gönderen : Veysel APARI
Zilyet
Bir şeyi fiilen elinde bulunduran kişi; bir şeyde tasarrufta bulunan kişi; elmen Gönderen : Veysel APARI
Zilyetlik
Bir şey üzerinde fiili hakimiyet veya bi eşyayı fiili hakimiyet ve kudret alanı içinde bulundurma demektir. Gönderen : Veysel APARI
Zinhar
Ziyade
Fazla; çok; aşırı Gönderen : Veysel APARI
Zuhur
Ortaya çıkma, görünme, belirme, baş gösterme, meydana çıkma. Gönderen : Veysel APARI
Zuhur etmek
Ortaya çıkmak; doğmak Gönderen : Veysel APARI
Zürriyet
Bireyin neslinden gelenler Gönderen : Veysel APARI
Zaman-i rücu
Cayma akçesi, Pismanlik akçesi; Sözlesenlerden birinin sözlesmeden caymasi halinde diger tarafin alikoyma hakkina sahip oldugu miktar Gönderen : Muhammet KAYA
Zuhulen
sehven, yanlışlıkla, hata sonucu Gönderen : Mustafa DİNÇ
Zarar-ı Has
Zimmet
Temellük mal edinme. Kurum ve kuruluşlarda çalışanlara veya para işleri ile uğraşan görevliye imza karşılığı teslim edilen para veya eşya. Bir kimsenin yasal olmayan yollardan üzerine geçirip ödemeye zorunlu olduğu para. Bir ticaret kuruluşunun borçlarının tümü Gönderen : Mustafa ÖZCAN
Zaruret
Gereklilik, zorunluluk, sıkıntı Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Zımni
Açıktan olmayarak, dolaylı anlatım. Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
Zilyedlik
Bir şey üzerindeki fiili hakimiyet. Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
zaviye
Köşe, Anlayış, görüş, bakış açısı Gönderen : Korkut YALÇIN
Zannetmek
Sanmak, tahmini bilgilere dayalı olan görüşler. Gönderen : Mustafa ERDAL
Zina
Zina Bekar Biri İle Veya Evli Biri İle Girilen İlişki. Gönderen : Murat Aklar
ZABIT KÂTİBİ
Mahkemelerde duruşma zabıtlarını tutmak ve öteki yazı işlerini yürütmekle görevli adliye memuru. Gönderen : CEMALETTİN ŞEN
Zecrî
Zorlayıcı, zorlayan, yasaklayan Gönderen : Veli Kafes
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632130

Terim Arama