HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
ölçü norm
Anayasaya uygunluk denetimine konu olan normların, uygunluk incelemesinde tabi olacakları norm yada normlardır. Gönderen : Veysel APARI
Ölüme bağlı tasarruf
Gerçek kişilerin, ölümünden sonra hukuki etki ve hükümler doğurmak üzere yapmış olduğu hukuki işlem. Gönderen : Veysel APARI
Ölünceye Kadar bakma akdi
Taraflardan birinin, ölünceye dek bakma ve kendisini görüp gözetme koşuluyla, malvarlığını veya bir kısım malları öbürküne geçirme (intikal ettirme) borcu altına girdiği sözleşme. Gönderen : Veysel APARI
Özel haklar
Şahıslar ile şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından,yani özel hukukundan doğan haklardır. Gönderen : Veysel APARI
Özel hukuk
Kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı. Gönderen : Veysel APARI
Özgülemek
Bir şey veya bir yeri birine,bir şeye ayırmak,vermek, hasretmek, tahsis etmek. Gönderen : Özgül TEPECİK
Örtülü Boşluk
Somut olaya uygulanacak hükmün, yasada yer almasına rağmen, yeterli biçimde arz olunmamasıdır. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Ölüm Karinesi
Kişinin ölümüne kesin gözle bakılacak şekilde kaybolmasıdır. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Öjenik
genetik olarak insan ırkının ıslahı bilimi Gönderen : Veli KAFES
özelge (Mukteza)
Bir konudaki görüşü ve yapılması gereken uygulamayı bildiren yazı. Mükelleflerin vergi durumları ve uygulanması bakımından tereddüde düştükleri hususlar hakkında bilgi istemeleri üzerine kendilerine yetkili makamlarca yazılı olarak verilen görüşlerdir. Gönderen : Özgül TEPECİK
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632104

Terim Arama