HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Arsa payı
Kat mülkiyetinde arsanın, kanunda belirtilen esasa göre bağımsız bölümlere ayrılan ortak mülkiyet payı. Gönderen : Veysel APARI
Arz
Sunma; gösterme; bildirme; önüne koyma; anlatma (bir büyüğe) Gönderen : Veysel APARI
Arzuhal
Asgarî
En az; en aşağı; en azından; en düşük; en küçük Gönderen : Veysel APARI
Ashab-ı intikal
Verasetin geçişinde hak sahipleri Gönderen : Veysel APARI
Asrî
Zamana uygun; çağdaş; modern Gönderen : Veysel APARI
Ateh
Bunama; bunaklık Gönderen : Veysel APARI
Atıf
Yollama; yöneltme; yükleme; bağlama; eğme; meylettirme; ilişkili bulma Gönderen : Veysel APARI
Aval
Bonoya imza atarak sorumluluk altına girmiş kişiler lehine verilen bir tür kefalettir. Gönderen : Veysel APARI
Avans
Alacağına sayılmak üzere önceden yapılan ödeme; öndelik Gönderen : Veysel APARI
Avârız
Kazalar; belâlar; borçlanma ve hak kazanma yeterliliğini kısan veya yok eden haller Gönderen : Veysel APARI
Avdet
Dönüş; geri gelme; dönme Gönderen : Veysel APARI
Ayn
Para dışında, kazanılabilen bütün servet öğeleri Gönderen : Veysel APARI
Aynî
Mala ilişkin; eşyaya bağlı; malın mülkiyeti ile ilgili; herkese karşı ileri sürülebilen Gönderen : Veysel APARI
Ayni haklar
Eşya üzerinde doğrudan doğruya mutlak egemenlik yetkisi veren ve herkese karşı ileri sürülebilen haklar. Gönderen : Veysel APARI
Azamî
En çok; en büyük; en yüksek Gönderen : Veysel APARI
Azil
Verilen temsil yetkisinin ortadan kaldırılması Gönderen : Veysel APARI
Azimet
Gidiş; yola çıkma Gönderen : Veysel APARI
Ağlep
Kuvvetli, Büyük. Gönderen : Hakan GÜRGEN
Abrama
Deniz taşıtlarını yönetme Gönderen : Metin DİKEÇ
Arâzi-i mezrû‘a
Arâzi-i selîha
Acar
Atılgan, gözü pek, yiğit, kabadayı, yılmaz, kabına sığmaz, güçlü, becelikli Gönderen : Nihal APARI
Aleyh
Karşı, karşıt Gönderen : Nihal APARI
Argüman
Delil, Kanıt, Dayanak, Tez, Sav Gönderen : Fatma ÇAKIR
Ab-nak
Sulu, ıslak, nemli Gönderen : Halit TEK
Anud
Çok inatçı Gönderen : Halit TEK
Alil
Alâik
Akdes
Adüvv
Düşman, hasım Gönderen : Halit TEK
Aplikasyon
Yer tesbiti, tescilli haritalardaki parsel köşe noktalarının zeminde yeniden belirtilmesidir. Gönderen : Sinem ÇİÇEK
Akideyn
Her akitte, akti yapan iki taraf Gönderen : Mehmet ATASOY
Adem-i ifa
Yapmamamak,yerine getirmemek,borcu ödememek Gönderen : Çiğdem ERKUMKUMAN
Azletmek
Bir kişiyi görevden almak, çıkarmak Gönderen : İsmail İlker GÖKSAL
Ampirik
Asgari
En az; en aşağı; en azından; en düşük; en küçük Gönderen : Ayşe YILDIZ
Acele İtiraz
Mahkemece verilmiş bir kararın tefhim veya tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde yapılması gereken, genellikle kararı veren mahkemenin üst mahkemesine yapılan ve kanunda açıkça sayılan itiraz türüdür. Gönderen : Arif BALTACI
Açık Boşluk
Somut olaya uygulanacak hükmün yasada yer almamasıdır. Kanunun soruna yanıt verememesi durumudur. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
Açık Boşluk
Somut olaya uygulanacak hükmün yasada yer almamasıdır. Kanunun soruna yanıt verememesi durumudur. Gönderen : Doğuhan Murat YÜCEL
136 tane sorudan 81 - 120 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4İleri
2831

Hukuki Terim

408

Kullanıcı

632130

Terim Arama