HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Âhir
Son; sondaki; en son; en sondaki
Âkideyn
Her akitte akdi yapan iki taraf
Âkidîn
Sözleşenler; sözleşme yapanlar
Âkit
Bir işi karşılıklı olarak kararlaştırıp üstlerine alan taraflardan her biri; sözleşme veya mukavele yapan
Âmil
Yapan; etken; etmen; sebep; faktör
Âmir
Emreden; buyuran; bir memurun vazife bakımından büyüğü; bir fiili yapmaya veya yapmamaya zorlayan, buna gücü yeten
Âmm
Genel; umumi; herkese ait
Âmme hükmî şahsiyeti
Kamu tüzel kişiliği
Ânif'ül-beyan
Az önce beyan olunan, bildirilen
Âra
Reyler; oylar
Âri
Boş; çıplak; soyut; arınmış; yüksüz
Âriyet
Ödünç; eğreti; ödünç sözleşmesi
Âtî
Gelecek; gelen (kişi veya şey); gelecek zaman; istikbal
Âzâ
Uzuvlar; üyeler; organlar
Âzâde
Serbest; hür; özgür
Âdab
Edeb'in çoğuludur. Terbiye, güzel ahlak, iyi davranış. Usul, Erkan, Tarz
Âriyeten
Emaneten
Ârif
Anlayışlı, sezgili
Âlude
Bulaşmış, karışmış
Âlikadr
Kıymeti yüksek
Âlicenab
Yüksek ahlaklı
Âlemsümul
Dünya çağında
Âdi Kefalet
Borçlar kanununda esas olan adi kefalet sözleşmeleridir. Adi kefalet sözleşmelerinde esas olan, alacaklının öncelikle esas borçluya takip yapmasıdır. Bu takip sonucunda borcun karşılığı alınamazsa kefile gidilmektedir.
Âlâm
Elemler, kederler, üzüntüler
2934

Hukuki Terim

483

Kullanıcı

2015893

Terim Arama