HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Ikrar
Saklamayıp söyleme; bildirme; açıkça söyleme; kabul
te'villi ikrar
Yoruma müsâid ikrar. Sanığın ikrarının yoruma müsaid olması durumunda yargıtay bunu kabul etmemektedir.

Son Eklenen Terimler

sıhri hısım
Kan bağı ile değil, kanuni yollarla oluşan hısımlıktır.
iktiham
(Bir zorluğu) giderme, kaldırma, yenme; (olumsuz bir duruma) dayanma, katlanma
İhtiyati Haciz
Bir para alacağının zamanında ödenmesinin garanti altına alınması amacıyla, mahkeme kararı ile borçlunun mallarına önceden, geçici olarak el konulmasıdır
Tahkim
Tarafların, aralarındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünü, ya yasal bir zorunluluk ya da anlaşmak suretiyle Devlet mahkemeleri yerine, hakem olarak nitelendirilen kişi veya kişilere bırakmalarına denir.
Pinhan
Gizli, saklı, gizlenmiş.
2966

Hukuki Terim

492

Kullanıcı

1709605

Terim Arama