HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Temlik
Devir, alacağın bir başkasına devri, mülkiyetinin geçirilmesi. Alacağın devredilmesi. Bk md. 165.
Temlikname
Bir hakkın diğer bir kimseye geçirildiğini gösteren belge
Bedelsiz temlik
Bir hakkın bedel alınmadan diğer bir kişiye geçirilmesi.

Son Eklenen Terimler

Pinhan
Gizli, saklı, gizlenmiş.
Resepsiyon
Bir toplumun hukukî mevzuatının bir başka toplum tarafından, kendi hukuku olmak üzere alınması olgusunu ifade etmektedir. İktibas.
İşbu
Bu, özellikle bu.
muvakkaten
geçici olarak.
müstehap
1.Hoşa giden, sevilen, beğenilen. 2. Dinen emredilmediği hâlde yapıldığında sevap kazandıran davranış.
3017

Hukuki Terim

509

Kullanıcı

1669807

Terim Arama