HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Zabıt defteri
Eski hukukta, tapu sicili gibi kullanılan defter.
Zabıtname
Tutanak
Zahir
Açık
Zâhire
Yiyecek; gerektiği zaman harcanmak üzere ambarda saklanan hubûbat
Zâhirî
Görünen; görünüşte
Zail
Zeval bulma; bitme
Zamanaşımı
Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süre.
Zamin
Bir şeyi tazmin eden; kefil
zanlı
sanık, şüpheli
zayi
KAYIP, YİTİK. ÇOĞULU ZÂYİÂTDIR. YİTİKLER, YOK OLANLAR, KAYBOLANLAR '
Zevâid (zevait)
Vakıfta gelirin dağıtılmasından sonra geri kalan
Zeval
Son; bitim; nihayet; yok olma
Zevciyyet
Kocalık,karılık; karı-kocalık; eşlik
zeyil name
Ek yazı, bir belgenin eki ve açıklaması niteliğindeki yazı.
Zımnında
Dolayısıyla; için; olarak
Zımnî
Üstü kapalı; açık olmayan
Zikretmek
Anmak; anılmak; bildirmek; belirtmek
zillyetlik
Sahibi olsun ya da olmasın, bir malı elinde bulunduran veya kullanan kişi.
Zilyet
Bir şeyi fiilen elinde bulunduran kişi; bir şeyde tasarrufta bulunan kişi; elmen
Zilyetlik
Bir şey üzerinde fiili hakimiyet veya bi eşyayı fiili hakimiyet ve kudret alanı içinde bulundurma demektir.
Zinhar
Sakın, asla
Ziyade
Fazla; çok; aşırı
Zuhur
Ortaya çıkma, görünme, belirme, baş gösterme, meydana çıkma.
Zuhur etmek
Ortaya çıkmak; doğmak
Zürriyet
Bireyin neslinden gelenler
Zaman-i rücu
Cayma akçesi, Pismanlik akçesi; Sözlesenlerden birinin sözlesmeden caymasi halinde diger tarafin alikoyma hakkina sahip oldugu miktar
Zuhulen
sehven, yanlışlıkla, hata sonucu
Zarar-ı Has
Genel zarar
Zimmet
Temellük mal edinme. Kurum ve kuruluşlarda çalışanlara veya para işleri ile uğraşan görevliye imza karşılığı teslim edilen para veya eşya. Bir kimsenin yasal olmayan yollardan üzerine geçirip ödemeye zorunlu olduğu para. Bir ticaret kuruluşunun borçlarının tümü
Zaruret
Gereklilik, zorunluluk, sıkıntı
Zımni
Açıktan olmayarak, dolaylı anlatım.
Zilyedlik
Bir şey üzerindeki fiili hakimiyet.
zaviye
Köşe, Anlayış, görüş, bakış açısı
Zannetmek
Sanmak, tahmini bilgilere dayalı olan görüşler.
Zina
Zina Bekar Biri İle Veya Evli Biri İle Girilen İlişki.
ZABIT KÂTİBİ
Mahkemelerde duruşma zabıtlarını tutmak ve öteki yazı işlerini yürütmekle görevli adliye memuru.
Zecrî
Zorlayıcı, zorlayan, yasaklayan
zihni kayıt
bir kimsenin bilerek ve isteyerek, asıl iradesiyle uyuşmayan bir beyanda bulunması
Zımnen
Üstü kapalı bir biçimde, dolaylı olarak
Zillet
hor görülme, horlanma, aşağılanma, alçalma.
44 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2929

Hukuki Terim

479

Kullanıcı

1983613

Terim Arama