HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Tensip
Uygun görme
Tensip Zaptı
Davanın açıldığı mahkemenin ilk duruşmadan önce, duruşmaya kadar yapılacak iş ve işlemleri belirlemek için tuttuğu bir tutanaktır.

Son Eklenen Terimler

Pinhan
Gizli, saklı, gizlenmiş.
Resepsiyon
Bir toplumun hukukî mevzuatının bir başka toplum tarafından, kendi hukuku olmak üzere alınması olgusunu ifade etmektedir. İktibas.
İşbu
Bu, özellikle bu.
muvakkaten
geçici olarak.
müstehap
1.Hoşa giden, sevilen, beğenilen. 2. Dinen emredilmediği hâlde yapıldığında sevap kazandıran davranış.
3017

Hukuki Terim

509

Kullanıcı

1669805

Terim Arama