HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Muaccel
Ivedi; peşin; vadesi (eceli) gelmiş; ödenmesi gereken hale gelmiş.
Muacceliyet
Borcun vadesinin gelmiş olması

Son Eklenen Terimler

Pinhan
Gizli, saklı, gizlenmiş.
Resepsiyon
Bir toplumun hukukî mevzuatının bir başka toplum tarafından, kendi hukuku olmak üzere alınması olgusunu ifade etmektedir. İktibas.
İşbu
Bu, özellikle bu.
muvakkaten
geçici olarak.
müstehap
1.Hoşa giden, sevilen, beğenilen. 2. Dinen emredilmediği hâlde yapıldığında sevap kazandıran davranış.
3017

Hukuki Terim

509

Kullanıcı

1669776

Terim Arama