HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Şagil
Meşgul eden; meşgul olmayı gerektiren; işgal eden; bir mülkte oturan
Şahâdet
Tanıklık
Şahbender
Konsolos
Şahsı âhar (âher)
Başkası; üçüncü kişi
Şahsi edim
Borçlunun bizzat bedeni ya da fikri gücü ya da yeteneği ile icra edeceği edim türü
Şahsi haklar
Ayni hakların aksine, herkese karşı ileri sürülemeyen haklar; kişisel haklar.
Şahsiyet hakları
Şahısların maddi,manevi ve ekonomik bütünlüğü üzerindeki mutlak haktır.
Şamil
Içine alan; kapsayan; çevreleyen
Şâmil olmak
Kapsamak; içine almak
şantiye
1. Yapı gereçlerinin yığılıp saklandığı veya işlendiği yer.
Şârih
Şerhçi; şerh eden; bir konuyu ayrıntılarıyla açıklayan
Şark
Doğu
Şartname
Satın alma, satma, yaptırma, kiralama vb. işleri gerçekleştirmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin düzenlediği ve işi yapan ile yaptıranın üstlendikleri koşulları belirleyen resmî belge.
Şayi
Pay; hisse
Şâyi hisse
Ortak (müşterek) mülkiyette, ortaklardan herbirine ait pay
Şayian
Ortaklaşa
Şefi
Şufa (önalım) hakkı bulunan kişi; önalımcı
Şerait
Şartlar; koşullar
Şerh
Kişisel hakların, devir sınırlamalarının ve geçici tescilin, tapu siciline yazılmasını gösteren terim
Şerik
Ortak; iştirakçi
Şibh (şibih)
Benzer; benzeme; benzeyiş
Şifahî beyan
Sözlü açıklama
Şimal
Kuzey
Şira
Satış
Şufa
Önalım; öncelikli alım
Şufa hakkı
Önalım hakkı; mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile satılan şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında öncelikle kendisine devrini isteme yetkisini veren haktır, y
Şuhut
Şahitler
Şura-yı Devlet
Osmanlı Devleti'nde günümüzdeki Danıştay'a karşılık gelen yüksek yargı kurumudur.
Şümul
Kapsam; içine alma; kapsama
Şüphe
1. Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu, işkil, şüphe, acaba"
Şüyu
Paydaşlık; hissedarlık
Şayeste
Uygun, yakışır,layık uygun, münasip.
Şayeste
Para alıp vermek yetkisi,saklama yetkisi.
ŞÜPHELİ
Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişi.
ŞİKÂYETÇİ
Zarar gördüğü bir suçun failini, ilgili makam ve memurlara bildiren kişi, müşteki.
Şahit
Tanık
ŞÜMUL
İçine alma, kaplama, kapsama.
Şiar
Tutulacak yol, ülkü, ilke
Şehadet
Yüksek bir ülkü uğrunda ölme, şehit olma
şehadetname
Bir işin yapıldığını gösteren, yetkilisi tarafından verilmiş olan onaylanmış belge
50 tane sorudan 1 - 40 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2940

Hukuki Terim

484

Kullanıcı

2043326

Terim Arama