HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Bilmüzayede
Artırma ile; artırarak
Bi-l-müzayede
Müzayede ile
Bi-l-rü'ye
Görerek; görülerek
Bî-ma'nâ
Manasız; anlamsız
Binâberin
Bundan dolayı; bunun üzerine; bu nedenle
Binâen-alâ-zâlik
Bundan dolayı; bunun üzerine
Binâen-aleyh
Bunun üzerine; dolayısıyla; bundan dolayı
Bi-n-netîce
Netice olarak; sonuç olarak
Binniyabe
Naip eliyle; vekillik ile; vekaleten
Bisud
Faydasız;yararsız.
Bîtâp
Bitkin; güçsüz; takatsız; yorgun
Bî-taraf
Tarafsız
Bitarıkıl'evlâ
Evveliyetle; öncelikle
Bi-t-tabi
Tabiatiyle; doğal olarak
Bono
Bir kimsenin diğer bir kimseye veya onun emir ve havalesine, belirlenen vadede, belirli bir tutarı ödeme taahhüdünü içeren, özel biçim ve hükümlere tabi ticari senet; emre yazılı senet.
Borç ilişkisi
İki taraf arasında mevcut olup bir şeyin verilmesi,yapılması veya yapılmamasını öngören hukuki bağdır.
Bölünebilir edim
Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilebilen edim
Bölünemez edim
Niteliğinde veya değerinde esaslı bir değişme olmaksızın, birden ziyade parçalara ayrılarak ifa edilemeyen edim
Butlan
Geçersizlik
Bürûz
Belirme; ortaya çıkma
binaenaleyh
Bundan dolayı, Bunun üzerine
Beynelmilel
Herkes tarafından kabul edilen, uluslararası
Bilmukabele
Karşılık olarak, (Davranış töresinde) ben de, size de, sizlere de.
Bühtan
İftira, kara çalma
Biçare
Çaresiz
Badire
Birdenbire ortaya çıkan tehlikeli durum
Balotaj
Bir şeçimde adaylardan hiçbirinin kanunun gerekli gördüğü oyu alamamış olması nedeniyle seçim kimsenin kazanamamış olma hali, bu şekilde seçimin sonuçsuz kalma hali
Bürhan
Kesin Kanıt
Bilasebep
Sebepsiz , sebep olmaksızın
bila tebliğ
Tebliğ edilmeden
Behemehâl
Her hâlde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka
Bilakaydüşart
Kayıtsız ve şartsız olarak.
Behemahal
Her halde, ne olursa olsun, ne yapıp yapıp, mutlaka.
Bilvekale
Vekaleten
Bilabedel
Bedelsiz, ücretsiz.
Bitap
Bitkin, yorgun.
bertafsil
Ayrıntılı
basiretli tacir
tacirin genel ahlak kurallarına göre davranması gerektiğini ifade eder.
Betahsis
Hele, hususiyle
bedelsiz terk
Herhangi bir eşyanın veya hakkın karşılığı alınmaksızın bırakılması
125 tane sorudan 81 - 120 arası gösteriliyor
Geri1 - 2 - 3 - 4İleri
3078

Hukuki Terim

552

Kullanıcı

1490581

Terim Arama