HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Cürmü meşhut
Suçüstü; göz önünde işlenen suç
Cürüm
Kabahat olmayan
Cürüm tasnii
Bir kimse hakkında cürüm uydurmak
Cüz
Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri; kısım; parça; bölük
Cevval
Davranışları çabuk ve kesin olan
Cezaevi
Hükümlü ve tutukluların kaldığı yer, Ceza infaz kurumu
celb-i menafi
Fayda sağlamak
Cereyan
Bir şeyin gelişme, olma durumu
Casus Belli
Savaş nedeni, savaş gerektiren olay
Ciranta
Bir senedi ciro eden, aktaran kimse
Cuz-i Layetecezza
Bölünemeyen, parçalanamayan şirket payı, hisse.
Cebr-i İcra
Hukuka aykırı davrananları zorla kurallara uydurma,zorlama
Cevap layihası
Cevap dilekçesi, Yanıt dilekçesi
Cemm-i Gafir
Alelade topluluk, kalabalık, sokak kalabalığı.
Ceraim
Cürümler, suçlar
Cerbeze
1.Haklı ve haksız sözlerle hakikati gizlemek, 2.Güzel konuşma. 3.Girişkenlik, beceriklilik.
Cedel
“Çelişmeler öğretisi” anlamına gelmekte ve reddedilmek istenilen herhangi bir görüşün ya da tezin, imkansız ve saçma olduğunun tartışma yoluyla ortaya çıkarılmasında kullanılmaktadır.
Cebir
Zor kullanma, zorlayış, zora başvurma, zor.
Cünha
Eski ceza hukukunda cürümden hafif, kabahatten ağır nitelikteki eylemler
Cevaz
Onay, izin , uygunluk
Cürüm İsnadı
Birine iftira atmak ve kara çalmak manasına gelir.
Cezayı kaldıran şahsi sebepler
Suçun işlendiği sırada bulunmayan, ancak suç işlendikten sonra ortaya çıkan ve kişiye hiç ceza verilmemesini veya cezada indirim yapılmasını sağlayan şahsi sebeplerdir.
Ceraîm
Suçlar, kabahatler manasına gelen kelime, hukukta; özellikle kolluktan cumhuriyet savcılığına gönderilen suç ihbarı üzerine kayıtların aynı adla tutulduğu deftere denir. Bu kayıt ceraim numarası alarak deftere işlenir.
cüzî icra
Borçlunun malvarlığının bir kısmı ile, birkaç alacaklısına karşı olan sorumlulukları ile ilgilenir. İcra hukukunda haciz yolunu ifade eder.
64 tane sorudan 41 - 64 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2929

Hukuki Terim

479

Kullanıcı

1983652

Terim Arama