HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Dîvân-ı Muhasebat
Sayıştay
Donatan
Gemisini gemi ticaretinde kullanan gemi sahibidir
Dûçâr
Tutulmuş; uğramış; yakalanmış
Dûn
Aşağı; aşağılık; altta; aşağıda
Dûr
Uzak
Düçâr
Tutulmuş; uğramış; yakalanmış.
Düstur
Kaide, asıl kaide, hattı hareket kaidesi manalarında da kullanılmıştır ki hukuki hükümleri maksada uygun ve veciz surette ifade eden şekil.
Düstûr
Kanun; kaide; yasa; devlet yasalarını içine alan kitap; genel kural; başyasa; yasalar dergisi
Düzenleme
Bir sözleşmeyi veya işlemi yapan kimsenin iradesini dinledikten sonra, iki tanık önünde ve yöntemine uygun olarak noter tarafından baştan sona kadar yazılarak, ilgililer ve hazır bulunanlar tarafından imzalanıp noter tarafından da onanan senet
Dilekçe
Bir isteği üst makama ulaştıran yazı,
dilemma
müskül durum,ikilem
Dispeççi
Deniz kazasindan sonra gemi, yük ve navlunla ilgili kimselerin ugradiklari zararlari ve bunlar tarafindan yapilan masraflarin nasil, kimler tarafindan ve ne oranda karsilanacagini belirleyen uzman.
Demdeme
Hiddetli söz. Avaz. Hosa gitmeyen sesler
def-i mefasid
Zararı yok etmek
Düplik Dilekçesi
Davalının davacının replık dilekçesine verdiği cevap
Düvel
Devletler
Düvel-i muazzama
Büyük Devletler
Defaat
Defa, kez, kere, sefer
Duruşma
Davacı ile davalının yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi, Yargılamada iddia ve savunma makamlarının delillere dayanarak tartıştıkları, uyuşmazlıkların çözüldüğü süreç.
DYS
Doküman Yönetim Sistemi
duhul
Girme, Giriş
Doktirin
Bilimsel görüş , öğreti.
Dönüm
Eski bir alan ölçüsü. Dönümün metrekare olarak karşılığı 918,393 m² 'dir.
deruhte
karşlamak, üzerine alma, üstlenme
daktiloskopi
Parmak izine dayanarak kimlik belirleme yöntemi. Parmak izi incelemesi.
dibace
başlangıç , giriş, ön söz.
düstur
Genel kural, Yasaları içine alan kitap, kanun , tuzuk , yonetmelikler kulliyati
Davaname
Cumhuriyet savcısının komuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belge
DAVACI
Mahkemede dava açan taraf.
DAVALI
Kendisine karşı mahkemede dava açılan kimse.
DAVA VEKİLİ
Avukat sayısı beşten az olan yerlerde avukat yetkisini taşıyan meslek adamı.
Darbımesel
Çarpıcı söz, özlü söz.
Duruşma Salonu
Duruşmaların yapıldığı yerdir.
Düyun-u Umumiye
Genel Borçlar İdaresi
Dercedilmek
Toplanmak, (bir metne) yazılmış veya konmuş olmak.
Derpiş
Göz önünde tutma, öngörme
Duçar olmak
Maruz kalmak
dun
1.altta, aşağıda olan. 2.aşağı, aşağılık, alçak.
Depresyon
Ruhi veya bedeni düşkünlük hali, dermansızlık
Delalet
Gösterme, yol gösterme, kılavuzluk, iz, işaret, aracılık.
82 tane sorudan 41 - 80 arası gösteriliyor
3017

Hukuki Terim

509

Kullanıcı

1669785

Terim Arama