HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Fiktif
İtibari
Fuar
Belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergilemek amacıyla açılan büyük sergi
Feth-i Kabir
Mezar Açma İşlemidir.
fuzuli şagil
Kusurlu önem arz etmeksizin, bir malın zilyetliğini, yetkili kamu kurumunun izni, sahibinin rızası veya muvafakatı dışında eline geçiren, elinde bulunduran veya her ne surette olursa olsun bu malı tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişilere Fuzuli Şagil denir.
fezleke veya tahkikat evrakı
Yapılan bir hukuki soruşturmada, tarafların ifadelerini, olayla ilgili kanıtları, tanık beyanlarını kısaca özetleyen, soruşturmacının görüşünü ve vardığı sonucu ortaya koyan rapor için kullanılır.
Fahri
Onursal
fıkıh
İslâm hukuku
feraiz ilmi
İslâm miras hukuku
Fasih
açık düzgün
Fer'i Ceza
Asıl cezaya ek olarak verilen ceza
Fait Du Prince
İdarî sözleşmenin koşullarının, idârenin sözleşme yapma yetkisi dışındaki başka bir yetkisine dayanarak aldığı karar veya yaptığı işlemleriyle ağırlaşması durumunda özel şirketin bu zararının karşılanması için kullanılan ilke.
Fatura
Satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.
Firkat
Ayrılık acısı, üzüntüsü, ayrılış, ayrılma.
fasıl
bölüm, kısım, evre
Fekk-i Haciz
Hukukî bir kısıtlama olan ' haczin ' kaldırılması
Fiili Yol
İdarenin, hukuki bir dayanak olmadan faaliyet ve hizmet alanına girmeyen bir konuda eylemde bulunması İdarenin haksız fiili
Fiil Ehliyeti
İşlem yapabilme ehliyetidir.
Fûru
Aşağıya doğru devam eden alt soy hısımları ifade eder.
58 tane sorudan 41 - 58 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2923

Hukuki Terim

477

Kullanıcı

1955020

Terim Arama