HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Nokta-i nazar
Görüş; bakış açısı
Nukud
Nakitler; paralar
Nükûl
Vazgeçme; cayma; kaçınma
Nümune
Örnek
Nüve
Bir şeyin özü, Çekirdek.
Nagamât
Nağmeler, ağhenkler, güzel sesler.
Nezdinde
Huzurunda, gözetiminde, yanında
Nesayih
Nasihatler
Norm
Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilke ya da yasaya uygun durum, düzgü
Namütenahi
Ucu bucağı olmayan, sonsuz
Normatif
Bir kural değerini, gücünü taşıyan, düzgüsel.
Nispi Butlan
Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir.
Nizami
1. Nizâma ve düzene ait, nizâmında olan, tertipli, muntazam. 2. Kanun ve nizama uygun.
Nosyon
Anlayış
Niyabet
Toplu mahkemelerde bir hakimin,mahkemenin yetki alanı içerisinde;ancak duruşma salonu dışında yapacağı işlemleri mahkeme adına yapmakla görevlendirilmesidir.
Nehbü-Garet
yağma, malın yağması
NOTER
Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak ve yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi, kâtibiadil.
Nefaset
Kıymetli olma, nefis olma durumu. Değerlilik.
Nedamet
Pişmanlık
Neşet
Meydana gelmek, vücuda gelmek. Büyüyüp kat ve kamet sahibi olmak. Yetişmek, ileri gelmek
Nizamname
Tüzük
nisap
derece; istenilen had; asıl; esas; yeter sayı; bir kurulun toplanabilmesi veya karar alabilmesi için gerekli sayıda üyenin bir araya gelmiş olması
Nazariye
Kuram
nisab
Derece; istenilen had; asıl; esas; yeter sayı; bir kurulun toplanabilmesi veya karar alabilmesi için gerekli sayıda üyenin bir araya gelmiş olması
Nevi şahsına münhasır
Kendi türüne özgü, emsalsiz, özgün. Bkz. Latince: Sui generis.
nevakıs
noksan; eksiklikler, noksanlar
nesafet(nasfet)
Soyut ve katı nitelikteki kuralların uygulamada doğurduğu haksız uygulamaları yumuşatarak adalet ve hakkaniyete uygun hale getirilmesi.
nush
Öğüt, nasihat
naçar
Çaresiz
Nâşi
Ötürü, dolayı,yüzünden
Neşir
Yayma, dağıtma, yayım
Neşriyat
Yayın
numerus clausus
sınırlı sayıda
Non Bis İn İdem
Aynı dava nedeni için iki kez yargılama yapılamayacağına dair hukuki bir ilkedir.
74 tane sorudan 41 - 74 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2923

Hukuki Terim

477

Kullanıcı

1955042

Terim Arama