HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Recim
Şeriat düzeninde bir insanı taşa tutarak öldürme cezası.
Rödevans
Daha ziyade yeraltı kaynaklarının işletilmesi ve kâr paylarının rödevans şeklinde ifade edilmesinden dolayı, bu tür sözleşmelere rödevans sözleşmesi, imtiyaz payına da rödevans ücreti denilmektedir. İmtiyaz hakkı.
Rölativist
Bağıntıcı, göreci
Ram
1. İtaat eden, boyun eğen, itaatli, münkad. 2. Teslim olmak, hükmü altına girmek
rehnli tahvil
Genellikle konut yapımına finansman sağlamak için çıkarılan ve karşılığında ipotekle güvence verilen borç senedi.
Resepsiyon
Bir toplumun hukukî mevzuatının bir başka toplum tarafından, kendi hukuku olmak üzere alınması olgusunu ifade etmektedir. İktibas.
46 tane sorudan 41 - 46 arası gösteriliyor
Geri1 - 2İleri
2944

Hukuki Terim

484

Kullanıcı

1864088

Terim Arama