HUKUK SÖZLÜĞÜ
En kapsamlı ve devamlı büyüyen içeriğiyle hukuk sözlüğü
Şümul
Kapsam; içine alma; kapsama
ŞÜMUL
İçine alma, kaplama, kapsama.
Makable Şümul
Bir yasanın kabul ediliş tarihinden önce gerçekleşmiş suçlara uygulanmamasını sağlayan bir hukuk kuralıdır. Yeni yasanın geçmişe uygulanması, ancak yasanın suçlu lehine olan veya söz konusu kişilere yeni haklar getiren maddelere söz konusu kişilerin talebi halinde mümkün olabilir.

Son Eklenen Terimler

İvazsız tasarruf
Herhangi bir karşılık alınmadan yapılan bir hukuki işlemlerdir. Borçlu tarafın herhangi bir kazanımı olmadan alacağından feragat etmesini, miras hissesinden vazgeçmesini veya bir mal vermeyi söz vermesi ivazsız tasarrufa örnek teşkil eder .
aza
üye
numerus clausus
sınırlı sayıda
vacibürriaye
Bağlayıcı, riayet edilmesi (uyulması) zorunlu
sıhri hısım
Kan bağı ile değil, kanuni yollarla oluşan hısımlıktır.
2947

Hukuki Terim

485

Kullanıcı

1787638

Terim Arama